Zo života fakulty

Všimli ste si, ako sa zmenilo okolie našej fakulty? 

 

Študenti FEM sa v rámci predmetu Obchodná prevádzka a Merchandising zúčastnili exkurzie v spoločnosti Kaufland v Nitre.

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu už štvrtý rok úspešne pokračuje Deň vysokoškoláka.

Úspešne akreditovaný študijný program "The International Master of Science in Business Economics" sa bude sa vyučovať v anglickom jazyku a realizovať v spolupráci s Poľnohospodárskou univerzitou v Krakowe.

16. októbra 2018 bolo na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre slávnostne otvorené unikátne „Laboratórium spotrebiteľských štúdií“.