Clipboard02

Zo života fakulty

14.03.2017 10:18:02

Zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre

Dňa 8.3.2017 o 13:30 sa uskutočnilo Zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre.

06.03.2017 10:01:40

Ples piatakov

Poďakovanie študenta Tomáša Gorela za všetkých piatakov Fakulty ekonomiky a manažmentu.

06.03.2017 08:49:12

Letný semester double degree Business Economics v Krakowe otvorený

Dňa 27. februára bol slávnostne otvorený letný semester medzinárodného inžinierskeho programu dvojitých diplomov Business Economics na Poľnohospodárskej univerzite v Krakowe Poľsku.

27.02.2017 11:12:48

O ľuďoch s ľuďmi s Elenou Horskou - v TV Nitrička

Zaujímavý rozhovor o tom, čo Fakulta ekonomiky a manažmentu dáva svojim študentom.

17.02.2017 09:23:21

Začíname letný semester so spoločnosťou OSRAM

Dňa 16.2.2017 - symbolicky v prvý týždeň letného semestra nás navštívili zástupcovia partnerskej spoločnosti OSRAM, aby predstavili program spolupráce pre najbližšie týždne.