postatniciach2016

Zo života fakulty

28.07.2016 08:22:00

Svetový kongres esperanta

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prebieha v týchto dňoch prestížny 101. Svetový kongres esperanta. 

27.07.2016 10:05:15

Študenti z Latinskej Ameriky na našej univerzite a fakulte

Akademický rok 2015/2016 priniesol pre našu univerzitu a fakultu prvé študijné pobyty realizované v rámci programu Erasmus Mundus, Action 2, Strand 1, Lot 8, Latin America ...

07.07.2016 08:23:19

Výjazdové zasadnutie kolégia a AS FEM

Dňa 6. júla 2016 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie kolégia dekanky FEM, AS FEM a garantov študijných programov. 

03.07.2016 07:55:07

Stretávka absolventov PEF po polstoročnici 1966 - 2016

Dňa 2. júla 2016 sa uskutočnilo vzácne stretnutie po rokoch - stretnutie absolventov z roku 1966, teda presne po polstoročnici. 

03.07.2016 07:13:41

Medzinárodné vedecké dni na FEM SPU v Nitre

Konferencia Medzinárodné vedecké dni 2016, ktorá sa konala 19. – 20. mája na FEM SPU v Nitre, sa niesla v zmysle témy Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť.