Zo života fakulty

18. júla sa na FEM konal Laboratory workshop day s praktickými ukážkami využitia laboratórnych a terénnych možností pre domáci biznis a podnikateľské stratégie

Dňa 9. júla 2019  navštívil FEM SPU v Nitre profesor Lászlo Kulcsar, vedúci Katedry poľnohospodárskej ekonomiky, sociológie a vzdelávania z PennState University, USA. 

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu máme ďalšieho aktívneho študenta, predstavíme Vám jeho veľmi zaujímavý projekt. Pracuje na spustení predaja produktu s názvom Tasty Slovakia box.

 

V dňoch 25. - 28. júna 2019 sme na FEM SPU v Nitre privítali účastníkov koordinačného stretnutia partnerov CEEPUS siete CIII-SK-0044-13-1819 "Applied Economics and Management".

Dňa 27. júna 2019 pozvala dekanka FEM, prof. Elena Horská na stretnutie pedagogických zamestnancov FEM, ktorí tento alebo v minulých rokoch oslávili svoje významné životné jubileum...