femky maskot 1

Zo života fakulty

24.06.2016 14:27:29

Noví absolventi štúdia medzinárodného študijného programu dvojitých diplomov EURUS AGRI v ak. roku 2015/2016

Naša Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre má opäť nových absolventov medzinárodného študijného programu dvojitých diplomov EURUS AGRI: Agrarian Trade and Marketing. 

04.05.2016 10:12:29

Nové možnosti v inžinierskom programe EURUS AGRI

Pracovná cesta do Moskvy na partnerskú Timiryazevku počas posledného aprílového týždňa priniesla pre FEMkárov nové možnosti.

04.05.2016 09:15:49

Výstupom TEMPUS PACAGRO je nezávislá akreditačná agentúra

28. apríl 2016 bol významným dňom pre našich partnerov na projekte TEMPUS PACAGRO

02.05.2016 08:33:08

Návšteva prezidenta SR na SPU v Nitre

Prezident SR Andrej Kiska 27. apríla navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

26.04.2016 08:19:12

Naša študentka - Majsterka Slovenska v športovom aerobiku

Naša študentka Lucia Pintová je členkou víťazného tímu na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v športovom aerobiku - Slovak Aerobik Open.