Zo života fakulty

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu je štátnicový týždeň v plnom prúde ...

V dňoch 23. - 24. apríla 2019 sa na FEM SPU v Nitre stretli projektoví partneri projektu "Strategické partnerstvo SUSCOF: Assessing and Changing Adults' Behaviour on Sustainable Consumption of Food  (Nr. 2018-1-TR-01-KA- 204 -058739)...

Koncom apríla sa uskutočnil výjazdový informačný deň s potenciálnymi záujemcami o Double degree štúdium v Brne. 

FEM ako každý rok, tak aj 25. apríla, organizovala ŠVOČ-ku, ktorej sa zúčastnilo 22 študentov.

Katedra informatiky FEM SPU v Nitre má nového docenta, doc. PaedDr. Petra Polakoviča, Ph.D., ktorý sa habilitoval na Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics University of Sopron v Šoproni  v MR.