new promo slider2 2

Zo života fakulty

22.05.2017 09:06:49

Partneri z Jordánska sa školili na FEM SPU v Nitre (Erasmus + projekt VTC)

Internacionalizácia našej fakulty je rozvíjaná aj podporou riešenia medzinárodného vzdelávacieho projektu „Erasmus+ Programme KA2 Project VTC“...

05.05.2017 09:12:20

Výročná konferencia odborárov FEM opäť po roku

Dňa 21.4.2017 sa uskutočnila výročná konferencia Fakultnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (FO OZ PŠaV). 

03.05.2017 09:20:19

FEM opäť ožila mladou vedou

Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti má na FEM už dlhoročnú tradíciu. Záujem študentov o vedu potvrdila aj tohtoročná konferencia ŠVOČ, ktorá sa uskutočnila dňa 26. apríla 2017.

30.04.2017 07:58:05

Noví docenti si prevzali dekréty

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktorá sa konala 27. apríla, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty ôsmim novým docentom. 

24.04.2017 11:04:41

S agromanažérmi o výrobe, obchode a zákazníkoch

Vďaka spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou mali študenti FEM šancu si vypočuť prednášku a participovať na diskusii odborníkov z agromanažérskej praxe.