new promo slider2 2

Zo života fakulty

15.06.2017 08:55:05

Inžinierske promócie a možnosti štúdia na FEM SPU v Nitre

Veľa dôležitých a zaujímavých informácii o možnostiach štúdia na FEMke - video z TVnitrička.

12.06.2017 12:59:13

Medzinárodná vedecká konferencia "Manažérske trendy v rozvoji podnikateľských subjektov v ére globalizácie"

V dňoch 1. - 2. júna 2017 sa konala medzinárodná vedecká konferencia "Manažérske trendy v rozvoji podnikateľských subjektov v ére globalizácie" ...

07.06.2017 10:20:14

Hrdá FEMka

Študent FEM majstrom SR juniorov do 23 rokov  a  vicemajstrom SVETA juniorov v naturálnej kulturistike!

29.05.2017 09:00:24

Výberová prednáška na tému „Text mining“ spoločnosti SAS

Fakulta ekonomiky a manažmentu sa už dlhoročne môže právom pýšiť absolventmi, ktorí sú vďaka štúdiu pripravenejší rýchlejšie sa uplatniť na trhu práce.

25.05.2017 12:59:50

20. výročie založenia združenia EUNIS-SK

Rok 2017 je rokom 20. výročia založenia združenia EUNIS-SK, ktorého členom je aj naša vysoká škola.