Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu

 

Dekanka Fakulty ekonomiky manažmentu
 

prof. Dr. Ing. Elena Horská
e-mail: Elena.Horska@uniag.sk
Dean of the Faculty of Economics and Management

Prodekani


doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
e-mail: Zuzana.Kapsdorferova@uniag.sk
prodekan pre vedu a výskum
Vice-dean for Science and Research

doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.

e-mail: Jozef.Repisky@uniag.sk
štatutárny zástupca fakulty
prodekan pre výchovno – vzdelávaciu prácu na bakalárskom a inžinierskom štúdiu
Vice-dean for Education


prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

e-mail: Iveta.Ubreziova@uniag.sk
prodekanka pre medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy
Vice-dean for International Research and Educational Programs


doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.

e-mail" Natalia.Turcekova@uniag.sk 
prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou
Vice-dean for International Affairs and Public RelationsIng. Patrik Rovný, PhD.

e-mail: Patrik.Rovny@uniag.sk
prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty
Vice-dean for Development

Tajomníčka fakulty

 

Ing. Erika Šindlerová
e-mail: Erika.Sindlerova@uniag.sk
Faculty Financial Manager