Študijní poradcovia v akademickom roku 2015/2016 pre dennú formu štúdia (1. stupeň štúdia)


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

Manažment podniku  1. - 3. roč.  Ing. Radovan Savov, PhD.  KMN
       
Ekonomika podniku  1. - 3. roč.  Ing. Zuzana Lajdová, PhD.  KE
       
Obchodné podnikanie  1. - 3. roč.  Ing. Ľubica Kubicová, PhD.  KMR
       
Účtovníctvo  1. - 3. roč.  Ing. Ivana Váryová, PhD.  KPIS
       
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami /SJ, AJ/  1. - 3. roč.  Ing.Zuzana Lajdová, PhD.  KE
       
Kvantitatívne metódy v ekonómii  1. a 3. roč.  Ing. Miriam Pietriková, PhD.  KŠOV