Študijní poradcovia v akademickom roku 2017/2018 pre dennú formu štúdia (1. stupeň štúdia)


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

Manažment podniku  1. - 3. roč.  Ing. Radovan Savov, PhD.  KMN
       
Ekonomika podniku  1. - 3. roč.  Ing. Zuzana Kapustová, PhD.  KE
       
Obchodné podnikanie  1. - 3. roč.  Ing. Ľubica Kubicová, PhD.  KMO
       
Účtovníctvo  1. - 3. roč.  Ing. Ivana Váryová, PhD.  KU
       
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami /SJ, SJ+AJ/  1. - 3. roč.  Ing. Eva Judinová, PhD.  KHP
       
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami /AJ/  1. - 3. roč. Dimuth Hasantha Nambuge, PhD.  KHP
       
Enviromentálna ekonomika a manažment  1. - 3. roč.  Ing. Eva Judinová, PhD.  KHP
       
Kvantitatívne metódy v ekonómii  1. a 3. roč.  Ing. Miriam Pietrikova, PhD.  KŠOV