Pozvánka na seminár

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka, ktorý sa koná v piatok, 10.11.2017, od 9:00 v miestnosti S-01. Seminár sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Splnomocnencom vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Partnermi sú Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku a Považský cukor. Podujatie sa uskutočňuje v rámci projektu APVV-15-0552 Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektor.
 
Bližšie informácie v prílohe.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Partneri podujatia
  

 

Späť