Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti 2018

Dňa 25. apríla 2018 sa na FEM koná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Študenti vystúpia so svojimi diplomovými, bakalárskymi a seminárnymi prácami v nasledujúcich sekciách:

  1. sekcia Marketing a obchod (rokovacia miestnosť D-FEM, prízemie S-pavilónu),
  2. sekcia Kvantitatívne metódy v ekonómii, ekonomika a manažment podniku (zasadačka Katedry manažmentu),
  3. sekcia International and sustainable business (učebňa AS-21).

Otvorenie konferencie ŠVOČ sa uskutoční o 8:30 h v posluchárni S-01, následne od 9.00 h bude prebiehať rokovanie v jednotlivých sekciách.

Srdečne Vás pozývame, aby ste svojou účasťou podporili súťažiacich študentov.

 

Späť