Kolégium dekana (v abecednom poradí)

Bojňanský Jozef, doc.Ing.PhD., vedúci Katedry účtovníctva

Fandel Peter, doc.Ing.CSc., vedúci Katedry štatistiky a operačného výskumu

Gurčík Ľubomír, prof.Ing.CSc., vedúci Katedry ekonomiky, predseda AS FEM

Hennyeyová Klára, doc.Ing.CSc., vedúca Katedry informatiky

Hornyák Gregáňová Radomíra, Mgr.PhD., predsedníčka FO OZ PŠaV

Horská Elena, prof.Dr.Ing., dekanka FEM

Moravčíková Danka, doc.Ing.Mgr.PhD., vedúca Katedry spoločenských vied

Moravcová Ľubomíra, PaedDr.PhD., vedúca Katedry jazykov

Nagyová Ľudmila, prof.Ing.PhD., vedúca Katedry marketingu a obchodu

Országhová Dana, doc.RNDr.CSc., vedúca Katedry matematiky

Pokrivčák Ján, prof.Ing.PhD.M.S., vedúci Katedry hospodárskej politiky

Repiský Jozef, doc.Ing.CSc., prodekan FEM

Serenčéš Peter, doc.Ing.PhD., vedúci Katedry financií

Šajbidorová Mária, doc.Ing.PhD., vedúca Katedry manažmentu   

Tímea Šeben Zaťková, PaedDr., PhD.,  vedúca Centra pedagogiky a psychologického poradenstva

Šindlerová Erika, Ing., tajomníčka FEM

Tóthová Darina, RNDr.PhD., vedúca Centra informačných technológií

Turčeková Natália, doc.Ing.PhD., prodekanka FEM

Ubrežiová Iveta, prof.Ing.CSc., prodekanka FEM

Dokumenty KD

Za obsah zodpovedá: Ing. Erika Šindlerová - tajomníčka FEM
Dátum poslednej zmeny: 8.11.2018