Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

Predloha na Posudok vedúceho DP
Predloha na Oponentský posudok DP
Posudky na ZP v AJ

Pre denné a externé štúdium:
Štátna skúška od ak. r. 2017/2018 na II. st. štúdia - denná forma aj externá forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.

Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka 2. stupňa štúdia:

Letný semester:  12. 2. 2018 - 13. 4. 2018
Zápočtový týždeň:  9. - 13. 4. 2018
Odovzdávanie diplomových prác: 16. - 20.4.2018
Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 4.5.2018
Skúškové obdobie: do 4. 5. 2018
Príprava na štátne skúšky: 7.5.-18.5.2018
Štátne skúšky: 21.5. - 25. 5. 2018
Slávnostná promócia :  7. - 8. 6. 2018