Zo života fakulty

Ďalší rok mala FEM SPU v Nitre možnosť spolupracovať s Národnou Taipeiskou Univerzitou počas 10. ročníka Finančnej líderskej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 29. januára - 1. februára v Taipei, na Taiwane.

Dňa 18.1.2018 mali návštevníci a záujemcovia o štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre možnosť navštíviť našu fakultu a osobne získať informácie o štúdiu na FEM.

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnil už tradičný Vianočný večierok ako priateľské stretnutie zamestnancov, bývalých zamestnancov a doktorandov FEM, celkovo tentokrát v počte 200 účastníkov.

Katedra jazykov hosťovala od 3.12. do 6.12. 2018 dve praktikantky z Univerzity Viedeň. 

Aj zástupcovia FEM SPU v Nitre navštívili srbskú Vojvodinu, aby študentom gymnázií, na ktorých sa vyučuje v slovenskom jazyku, predstavili našu univerzitu.