Zo života fakulty

Aj zástupcovia FEM SPU v Nitre navštívili srbskú Vojvodinu, aby študentom gymnázií, na ktorých sa vyučuje v slovenskom jazyku, predstavili našu univerzitu.

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 11. decembra, odovzdala rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty deviatim novým docentom.

Vďaka mediálnej podpore prejavili viaceré subjekty a osobnosti záujem o výskumné možnosti Laboratória spotrebiteľských štúdií.

IBM ponúka našej univerzite riešenia v oblasti analytiky, business inteligence, cloudove riešenia atď. pre neobmedzene používanie na nekomerčne účely ..

Dňa 22. novembra 2018 mali študenti FEM príležitosť vypočuť si výberovú prednášku na tému: "Európska menová únia a pripravované reformy."