promo two

Zo života fakulty

17.08.2017 10:11:50

Smútočné oznámenie

S ľútosťou Vám oznamujeme, že nás dňa 16.8.2017 navždy opustil náš bývalý kolega a dekan Prevádzkovo-ekonomickej fakulty VŠP v Nitre prof. Ing. Július Ševčík.

16.08.2017 09:42:43

Tianjin: mesto, kde žijú milióny ľudí a kde nikdy nie si sám

Obraz Číny z pohľadu účastníčky Letnej školy v Čínskej ľudovej republike.

11.08.2017 10:41:07

Taiwan a nové akademické partnerstvo

V rámci rozvoja internacionalizácie na FEM a vytvárania nových príležitostí pre akademickú a vedecko-výskumnú spoluprácu navštívila dekanka FEM Collegue of Business na National University of Taipei na Taiwane.

11.08.2017 10:06:46

Letná škola FOODCOST v Španielsku

Leto je obdobím oddychu, ale aj letných škôl. Jedna z nich bola v španielskom meste ORIHUELA v spolupráci s partnermi projektu FOODCOST: Food quality and consumer studies ...

21.07.2017 09:42:32

Školenie pre účastníkov projektu RISE na FEM SPU v Nitre a rokovanie o spolupráci

Hostí sprevádzala dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU prof. Dr. Ing. Elena Horská, ktorá je zároveň lokálnou koordinátorkou projektu.