Zo života fakulty

Tento rok sa letnej školy zúčastnilo 9 študentov FEM, 2 študentky FAPZ, 1 študent FEŠRR, 1 zamestnanec FEM, PhD.) a tiež 2 študenti čínštiny z FF UKF. Príspevok prináša na ich dvojtýždňový pobyt plný nezabudnuteľných zážitkov ...

 

Deň 30.6.2018 sa zapísal do histórie FEMky ako deň, kedy FEMka začala leto a zamestnanci FEMky spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi navštívili majestátnu Viedeň.

Šesť študentov z FEM vycestovalo s podporou  vedenia FEM a Challenge Fund-u na Letnú školu do Almaty v Kazachtane ...

V dňoch 31. mája – 2. júna 2018 sa uskutočnilo Spoločné zasadnutie kolégia Provozně ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brně a Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Medzinárodné vedecké dni FEMku 15. krát posúvajú smerom k novým výzvam, poznatkom a kontaktom na domácom aj zahraničnom trhu.