INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA NA FAKULTE EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU V NITRE PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

POZOR! Termín podania prihlášky sa predlžuje do 20.4.2017!


Kontaktné údaje


Študijné programy

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Podmienky prijímacieho konania

Poplatok za prijímacie konanie

Prijímacia skúška

Prípravné kurzy pre prijímacie konanie


Koordinátor pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami

Uplatnenie absolventov