INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA NA FAKULTE EKONOMIKY A MANAŽMENTU SPU V NITRE PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Termín podávania prihlášok na FEM SPU v Nitre je predĺžený do 20.4.2018.

Kontaktné údaje

Študijné programy

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Podmienky prijímacieho konania

Poplatok za prijímacie konanie

Prijímacia skúška

Prípravné kurzy pre prijímacie konanie


Koordinátor pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami

Uplatnenie absolventov