Bakalárske štúdium

 

Bakalárska štátna skúška


Dôležité termíny pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia:

Letný semester: 11. 2. – 19. 4. 2019
Zápočtový týždeň: 15. – 19. 4. 2019
Odovzdávanie bakalárskych prác: 13. – 17. 5. 2019
Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 24. 5. 2019
Skúškové obdobie: do 24. 5. 2019
Príprava na štátne skúšky: 27. 5. – 16. 6. 2019
Štátne skúšky: 17. 6. – 21. 6. 2019
Slávnostná promócia : 8. – 9. 7. 2019 

 

 

 

 

 

 

Záverečná práca

Povinné oblasti tém štátnych skúšok
Okruhy otázok na štátne skúšky 1. stupňa na FEM

Posudky na bakalársku prácu