Bakalárska štátna skúška

Denné štúdium

Externé štúdium

Dôležité termíny pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia:

Letný semester: 12. 2. 2018 - 20. 4. 2018
Zápočtový týždeň:  16. - 20. 4. 2018
Odovzdávanie bakalárskych prác: 14. - 18.5.2018
Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 25.5.2018
Skúškové obdobie: do 25. 5. 2018
Príprava na štátne skúšky: 28.5.-15.6.2018
Štátne skúšky: 18. - 22. 6. 2018
Slávnostná promócia : 9. - 10. 7. 2018 

 

 

 

 

 

 

Záverečná práca

Povinné oblasti tém štátnych skúšok
Okruhy otázok na štátne skúšky 1. stupňa na FEM

Posudky na bakalársku prácu