Bakalárska štátna skúška

Záverečná práca

Povinné oblasti tém štátnych skúšok
Okruhy otázok na štátne skúšky 1. stupňa na FEM

Dôležité termíny pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia:

Letný semester: 13. 2. – 23. 4. 2017
Zápočtový týždeň: 17. – 23. 4. 2017
Odovzdávanie bakalárskych prác: 15. – 19. 5. 2017
Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 26. 5. 2017
Skúškové obdobie: do 26. 5. 2017
Príprava na štátne skúšky: 29. 5. – 18. 6. 2017
Štátne skúšky: 19. 6. – 23. 6. 2017
Slávnostná promócia : 10. – 11. 7. 2017