Zúčastnili sme sa 4. stretnutia konzorcia China – CEEC

vložil: Ľubica Šemeláková

Po predchádzajúcom stretnutí a rokovaniach v Číne, sa ďalšie, 4. stretnutie konzorcia čínskych a stredoeurópskych univerzít konalo v Srbsku, v dňoch 21. – 22. septembra 2017. Za SPU v Nitre sa rokovania zúčastnila prorektorka pre vzdelávanie, prof. Zdenka Gálová a dekanka FEM, prof. Elena Horská.

Program bol organizovaný na najvyššej úrovni, pod záštitou a za účasti predsedníčky vlády Srbskej republiky, pani Any Brnabič, ministra vzdelávania, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky, vice-ministra vzdelávania Čínskej ľudovej republiky, pána Du Zhanyuan a rektora University v Novom Sade, prof. Dušana Nikoliča.

Na podujatí participovalo asi 150 účastníkov zo 16 stredoeurópskych krajín a Číny, medzi nimi aj naši partneri z Tianjin University. V prvý deň, 21. septembra 2017,  prebiehalo politické fórum, ktoré formulovalo chartu, ktorá bola nasledujúci deň slávnostne odsúhlasená a podpísaná. Obsahuje základný rámec pre spoluprácu konzorcia v oblasti vedy a vzdelávania.

Oficiálnu časť programu tvorili vystúpenia významných hostí a zástupcov univerzít, medzi ktorými boli napríklad minister vedy, vzdelávania a technologického rozvoja Srbska, rektor Univerzity of Bucharest, rektor University of Zagreb, prorektor pre vedu a štrukturálne fondy z Jagelionskej univerzity, rektor University of Szeged, rektor University of Montenegro, rektor University of Beograd či rektor univerzity People´s Republic of China. Všetci jednotne deklarovali záujem o akademickú i vedeckú spoluprácu a viacerí s hrdosťou prezentovali počty zahraničných študentov na svojich univerzitách ako aj existenciu spoločných, či dvojitých diplomov s čínskymi univerzitami. Nakoľko oficiálnym úradným jazykom v Srbsku je aj slovenský jazyk, bola naša delegácia požiadaná, aby sme poskytli interview do srbskej televízie (jej slovenského vysielania). Za slovenskú delegáciu interview poskytla prorektorka SPU v Nitre, prof. Zdenka Gálová.

Srbskí hostitelia sa ukázali ako veľmi srdeční, starostliví, so snahou ukázať to najlepšie zo Srbska, Vojvodiny a Nového Sadu. Súčasťou programu bola návšteva salaša, prezentácia výroby tradičnej paprikovej nátierky AJVAR, návšteva historického mestečka Sremski Karlovci či vinárskych závodov. Za Slovensko sa na rokovaniach zúčastnili zástupcovia STU v Bratislave, rektorka Žilinskej univerzity a zástupca Prešovskej univerzity.

Účasť na 4. stretnutí s čínskymi univerzitami v Srbsku poskytla priestor pre nové kontakty a rozhovory. Rokovali sme so zástupcami čínskych univerzít, RENMIN University of China, ktorí hľadajú partnera pre štúdium európskych záležitostí zo socio-ekonomického a politického hľadiska a viceprezidentom Jillin Jianzhu University, ktorý mal záujem o rozvoj spolupráce v oblasti technických a ekonomických vied.

Autor: Prof. Dr. Ing. Elena Horská

 

Späť