Začali sme leto s FEMkou alebo Ako nás majestátna starobylá Viedeň očarila

vložil: Ľubica Šemeláková

Deň 30.6.2018 sa zapísal do histórie FEMky ako deň, kedy FEMka začala leto a zamestnanci FEMky spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi navštívili majestátnu Viedeň. Uplynuli už takmer 2 roky odvtedy, čo FEMkári navštívili Budapešť, preto úvahy Vedenia Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a Fakultného výboru OZ PŠaV pri FEM SPU v Nitre, čo ponúknuť FEMkárom v tomto roku, smerovali k ďalšej blízkej európskej metropole, ktorá by nám poskytla nové možnosti na spoznávanie. Práve z tohto dôvodu sa Viedeň javila ako dobrá možnosť a preto bol zorganizovaný pre zamestnancov FEMky a ich rodinných príslušníkov ďalší poznávací zájazd, tentoraz do Viedne. Cieľom zájazdu bola dopoludňajšia návšteva historického centra Viedne spolu s „našou domácou“ sprievodkyňou PaedDr. Ľubomírou Moravcovou, PhD., ktorá nám počas dopoludnia v rámci asi dvojhodinovej prehliadky ukázala a erudovane okomentovala krásne zákutia starobylej historickej Viedne. Poobede už bolo na každom, aký program si vybral, či sa ísť pozrieť do Motýlieho domu alebo s deťmi do Prátera alebo na nákupy alebo len tak sedieť na káve a vychutnávať atmosféru Viedne. Viedeň poskytla rôzne možnosti pre deti aj dospelých podľa gusta každého zo zúčastnených. Poznávacieho zájazdu sa zúčastnilo 38 zamestnancov a rodinných príslušníkov FEMky, ktorí tak mali možnosť stráviť krásny slnečný deň v metropole Rakúska. Z vyjadrenej spokojnosti zúčastnených zamestnancov môžeme konštatovať, že prvý prázdninový deň 30.6.2018 bude ďalším dňom, ktorý sa zapíše do pamäti zamestnancov ako príjemne strávený víkendový deň, kedy sa utužovali neformálne vzťahy medzi zamestnancami FEMky a účasťou na tomto zájazde mohli stráviť jeden z krásnych slnečných dní s priateľmi a rodinnými príslušníkmi. Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch ponúkneme pre zamestnancov FEMky ďalšie možnosti ako si spríjemniť všedné dni a spoločne strávime dni aj na iných zaujímavým miestach Európy.

Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.

Späť