Vianočný večierok na FEM

vložil: Ľubica Šemeláková

Už peknou predvianočnou tradíciou na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa stáva stretnutie jej zamestnancov na vianočnom večierku, ktorý sa koná pod záštitou dekanky FEM, prof. Dr. Ing. Eleny Horskej. Tohto roku sa konal 5. decembra v príjemnom prostredí spoločenskej sály Strednej priemyselnej školy potravinárskej v Nitre, kde sa zišlo vyše 200 zamestnancov fakulty a to súčasných i bývalých, a vrátane doktorandov fakulty. Toto milé podujatie je príjemnejšie o to viac, že umožňuje stretnutie týchto troch generácií a dáva priestor pre priateľské rozhovory i zaspomínanie si na časy minulé pri peknej predvianočnej atmosfére večierka. 

Tú umocnil svojimi pesničkami aj Kuli so skupinou Desmod, ktorý po predošlých rokoch so Zuzanou Smatanovou a Máriou Čírovou vytvoril skvelú náladu na večierku. Nálada gradovala aj pri tombole, ktorú tohto roku pripravili zamestnanci FEM sami pre seba, každé pracovisko sa do nej zapojilo vlastnými darčekmi, ktoré boli často aj vtipné a losovanie bolo veľmi zábavné a príjemné. Keďže deň pred večierkom bola Prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. z Katedry štatistiky a operačného výskumu vymenovaná za profesorku v odbore  odvetvové a prierezové ekonomiky, bola slávnostná atmosféra stretnutia vhodným okamihom na zablahoželanie. Pani dekanka popriala novovymenovanej profesorke veľa síl, zdravia a úspechov osobnom aj profesionálnom živote, čo prítomní podporili úprimným potleskom. Okrem kytice dostala pani profesorka ako symbolický darček aj mikinu FEM.  Potom sa už parket zaplnil a zábava pokračovala do neskorého večera. Odozvy na večierok boli skvelé a z každej strany bolo počuť, že to bol zatiaľ najlepší večierok zo všetkých, ktoré sa doteraz konali. A to je iste najkrajšie poďakovanie pre tých, ktorí vianočný večierok zorganizovali. 

Aj touto cestou vyslovujeme poďakovanie partnerom podujatia a všetkým, ktorí nás podporili, vedeniu strednej školy, skupine DESMOD, spoločností NESTLE za sladké vianočné darčeky ako aj Ing. Zuzane Lušňákovej, PhD. za sprostredkovanie kontaktu, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, konkrétne Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v Trnave, jej riaditeľovi Ing. Jozefovi Šumichrastovi, PhD, jej členom a PD Hlohovec ako aj členom vedenia FEM za všetky organizačné práce.

Späť