Vianočný večierok FEM a vianočný dar od FEMkárov

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnil už tradičný Vianočný večierok ako priateľské stretnutie zamestnancov, bývalých zamestnancov a doktorandov FEM, celkovo tentokrát v počte 200 účastníkov. Po pozdravnom príhovore dekanky FEM, prof. Horskej, predsedníčky fakultnej organizácie odborového zväzu Mgr. Radky Hornyak Gregáňovej, PhD. a predsedu AS FEM SPU v Nitre, prof. Ľubomíra Gurčíka nasledovalo vystúpenie hlavného hosťa nášho večierka - obľúbenej herečky DAB v Nitre, pani Evy Pavlíkovej. Jej vystúpenie dodalo sviatočný ráz nášmu večierku a potom už nasledovala večera, hodinové diskusie kolegov a priateľov a tradičná tombola, ktorá mala charitatívny charakter. Vyzbieralo sa vyše 500 EUR, z čoho sme na základe 7 návrhov našich kolegov vybrali tri, kam sme nasmerovali našu pomoc.
 
Kedže dekanka, prof. Horská, vo svojom príhovore použila pojem femkárska rodina, hlavný vianočný dar putoval do Centra pre rodinu v Nitre v sume 250 EUR. Bol odovzdaný 20. decembra 2018 do rúk koordinátorky centra, pani Dobroslavy Baranovej, na naše veľké prekvapenie, absolventky FEM. Odovzdania sa zúčastnila prof. Horská a doc. Radovan Savov, ktorý podal tento návrh.
 
Okrem toho, aspoň symbolicky, 70 EUR išlo na Nikolka, oz, ktoré spravuje naša absolventka Ing. Ľubomíra Poláková, ktorá ho založila potom, ako sa jej narodila dcéra Nikolka, postihnutá detskou mozgovou obrnou a detským autizmom. Dnes ma 8 rokov a jej mama sa prostredníctvom združenia snaží pomáhať rodinám s podobným osudom. A okrem toho, aj naši absolventi patria do veľkej femkárskej rodiny. Návrh poslala Ing. Ivanka Váryova, PhD. a ona zabezpečila odovzdanie daru.
 
A do tretice, symbolických 70 EUR išlo do Klubu Sclerosis Multiplex v Nitre na návrh našej bývalej kolegyne Lydky Michaličkovej, ktorej manžel 25 rokov trpel touto chorobou a ona od založenia klubu je jeho neplatenou ekonómkou. Odovzdanie daru zabezpečila pani tajomnička a vedúci Katedry ekonomiky, prof. Gurčík, kde pani Lydka pracovala a ako seniorka tiež patrí do našej femkárskej rodiny.
  
Zvyšok tomboly bude darom od nás pre nás všetkých formou skrášlenia exteriéru pavilónu S a vybudovania prístrešku pred pavilónom S nad novým posedením.
 

Späť