Spoločné zasadnutie kolégia PEF MU v Brne a FEM SPU v Nitre

vložil: Ľubica Šemeláková

V dňoch 31. mája – 2. júna 2018 sa uskutočnilo Spoločné zasadnutie kolégia Provozně ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brně a Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po slávnostnom obede členov oboch partnerských fakúlt nasledovalo spoločné zasadnutie kolégií, ktoré viedli dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prof. Dr. Ing. Elena Horská a dekan Provozně ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. V rámci zasadnutia sa hovorilo o možnostiach ďalšej spolupráce, mobilitnej ponuke Erasmus+ a súčasťou diskusie bolo hodnotenie štúdia študijných programov dvojitých diplomov, ktorú obe partnerské univerzity plánujú rozšíriť. Členovia FEM sa následne presunuli na Ústav technológie potravín, kde sa zúčastnili prednášok a exkurzií o spracovaní mlieka a výrobe mliečnych výrobkov, výrobe pečiva a múčnych výrobkov, ako aj o výrobe mäsových produktov so zníženým obsahom soli. V závere sme sa zúčastnili ochutnávky akademického piva. Príjemne strávený deň sme uzavreli večerou a spoločenským posedením v reštaurácii Na chate. V piatok 1. júna 2018 sme sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Zetor Tractors, a.s. Po predstavení spoločnosti p. riaditeľom stratégie spoločnosti Davidom Kollhammerom členovia vedenia FEM rokovali o možnostiach spolupráce so spoločnosťou. Naďalej plánujeme pokračovať v realizovaní výberových prednášok, ktoré sú mimoriadne obľúbené v kruhu našich študentov. Pán riaditeľ spomenul možnosť zamestnania pre našich súčasných študentov vo forme letnej brigády, aj pre našich absolventov v rámci obsadzovania ponúkaných pracovných pozícií. Pani dekanka prof. Dr. Ing. Elena Horská a pani profesorka Nagyová ponúkli spoločnosti možnosť využitia neuromarketingového laboratória, či už v rámci výskumu zákazníckeho správania, alebo aj vo forme výskumu optimálnych pracovných podmienok s cieľom zvýšenia efektivity pracovnej činnosti výrobných zamestnancov. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva výrobnej haly,  kde sme sa  od Alexandra Kuchařa, manažéra marketingovej komunikácie spoločnosti, dozvedeli viac o technológiách a postupoch výroby najnovších modelov traktorov Zetor, ktorých sa denne vyrobí 15 až 20 kusov. Počas exkurzie v Zetor Gallery sme mohli vidieť vystavené modely traktorov Zetor od najstarších až po najnovšie, s moderným dizajnovým prevedením a rôznymi technologickými novinkami. V mene členov FEM ďakujeme kolektívu Provozně ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, ako aj vedeniu spoločnosti Zetor Tractors, a. s. za príjemne strávený čas a podnetné rokovania o ďalšej spolupráci.

 

Späť