Nová spolupráca s Univerzitou Viedeň

vložil: Ľubica Šemeláková

Katedra jazykov hosťovala od 3.12. do 6.12. 2018 dve praktikantky z Univerzity Viedeň. Obe sa zúčastňovali hospitácií na výučbe nemeckého jazyka na všetkých úrovniach a  aktívne sa zapájali do výučby. Pre praktikantky v rámci ich pedagogickej praxe, ale i pre Katedru jazykov to bola prvá skúsenosť tohto druhu. Študenti na cvičeniach aktívne diskutovali na aktuálnu preberanú tému, ale pýtali sa i na vianočné zvyky v rámci Rakúska. Študentky FEM využili možnosť konverzovať s rakúskymi kolegyňami aj nad rámec výučby a pozvali ich na prechádzku predvianočnou Nitrou. Táto prvotná spolupráca s Univerzitou Viedeň otvorila nové možnosti študentom, aby si overili svoje jazykové schopnosti s „native speakermi“.

Späť