IBM Job Shadowing pre FEMkárov

vložil: Tomáš Poláčik

Dňa 18. októbra 2017 zorganizovala spoločnosť IBM pre našich študentov Job Shadowing. Táto akcia znamenala pre skupinu študentov a učiteľov FEM unikátnu príležitosť zažiť "pracovný deň" s jedným z manažérov IBM. Za zamestnancov sa "job shadowingu" zúčastnili doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD, Ing. Veronika Hrdá, PhD a Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.

Na záver podujatia sa uskutočnila diskusia s absolentmi FEM, ktorí pracujú v spoločnosti IBM a naši študenti dostali certifikát a odfotili sa so "svojim" manažérom.

Aj touto cesťou ďakujeme spoločnosti IBM za túto zaujímavú a prínosnú akciu, organizovanú pre FEM SPU v Nitre.

Späť