FEMKARI na TAIWANE

vložil: Ľubica Šemeláková

Od 23.1.2018 do 1.2.2018 sa študenti FEM SPU spolu s prodekankou pre vedu a výskum doc. Ing. Zuzanou Kapsdorferovou PhD., zúčastnili 9-teho ročníka “Financial Leadership Conference”. Študenti mali možnosť zapojiť sa do detailných priprav tejto konferencie, kde sa priučili ázijskému manažmentu, ktorý myslí skutočne na každý detail. Študentky Anka Pavelka, Adela Suhanski a Petronela Tarinová odprezentovali študentom prednášky z marketingu, personálneho manažmentu a projektového riadenia. Prodekanka pre vedu a výskum doc. Zuzana Kapsdorferová v rámci plenárneho zasadnutia odprezentovala prednášku z manažmentu kvality. Prínosnými boli aj stretnutia s dekanom College of Business, s vedúcim katedry a zamestnancami katedry financií a manažmentu. Veľkým zážitkom v pamäti navždy zostane veľký záujem študentov o vedomosti, o dianie na univerzite ako aj mnohopočetné sprievodné kultúrne programy, ktoré zabezpečovali samotní študenti univerzity. Vysoko oceňujeme technickú vybavenosť nielen univerzity, ale aj Taiwanu, kde sme zažili, ako sa na krátku chvíľu žije v Smart City. Rovnako sme boli milo prekvapení ochotou a láskavosťou Taiwančanov, ktorí nám boli ochotní vždy pomôcť a poradiť. Konferencia bola zakončená spoločenským programom, kde sme sa všetci rozlúčili, nakoľko Taiwančania v tomto období zažívajú najkrajšie rodinné obdobie roka - vítanie Čínskeho Nového roka, ktorý bude v znamení psa.  Konferencia bola veľmi úspešná a veríme, že zážitky, ktoré si odnášajú naši študenti budú slúžiť aj pre ostatných a budú z nich čerpať ešte veľmi dlho. A takto to konkrétne vidia naši študenti:

Bc. Anka Pavelka: Colors and consumers

„Dvadsiateho prvého Januára skoro ráno som už sedela v lietadle a čakala na odlet do Ázie, konkrétne na Taiwan. Striedali sa vo mne rôzne pocity, od nadšenia, že po prvýkrát navštívim ázijský štát, cez pocit strachu z neznámeho, až po veľké očakávania z konferencie FLC 2018. Hneď po príchode do Taipei až do posledného dňa boli všetky moje očakávania prekonané. Celú konferenciu organizovali od začiatku po koniec vysokoškolskí študenti, počas ich zimných prázdnin. Títo študenti pracovali od rána do večera a ich nadšenie, ochota a trpezlivosť pretrvali až do posledného dňa. Bolo mi cťou byť súčasťou tohto tímu a prispieť svojou prácou ku konečnému cieľu, ktorý bol úspešný priebeh konferencie. Z nadšených tvári študentov môžem konštatovať jej veľký úspech, vzhľadom na to, koľko energie a času každý obetoval. Tak ako počas prípravy, tak aj počas samotnej konferencie, môžem povedať, že som sa mnoho veci naučila. Ako lepšie spolupracovať, komunikovať, pomáhať a dokonca aj jesť s paličkami. Spoznala som ich kultúru a krásnu krajinu, ale najdôležitejšie je, že som nadviazala nové priateľstvá a mám spomienky na celý život.“

Bc. Adela Suhanski: Managing people HR

„Konferencia FLC bola pre mňa jednou z najlepších skúseností zo študentského života. Okrem toho, že ma obohatila rôznymi skúsenosťami, umožnila mi spoznať úžasných ľudí, ktorí mi dokázali, že naozaj všetko je možné, ak človek chce. Nemyslela som si, že taký malý a vzdialený ostrov mi zostane navždy v spomienkach.“

Ing. Pavol Grman: Konferencia a výmena skúseností pre doktorandský výskum

Konferencia na Taiwane: Pre mňa osobne bola konferencia, tak ako minulý rok zážitok. Nakoľko som sa tentokrát zúčastnil v inej pozícií, mohol som veľmi ľahko vidieť ako sa posunula úroveň konferencie opäť vyššie. Videl som ako sa tento rok tí, ktorí počúvali pokyny od svojich starších spolužiakov zmenili a posunuli na úroveň, kedy oni dávali pokyny. A predpokladám, že takýto posun je potrebný. Starší odovzdávajú skúsenosti a funkcie mladším po tom ako úspešne zvládnu celý chod konferencie. S minimálnou účasťou profesorov univerzity na organizovaní konferencie som tak mohol s obdivom uznať pracovitosť, cieľavedomosť a zodpovednosť.  Druhým významným stretnutím bolo stretnutie sa s profesorom Rayom, s ktorým som celoročne v kontakte a od minulého roku si vymieňame informácie a poznatky o spoločenskej zodpovednosti podnikov. Nakoľko je táto téma predmetom mojej dizertačnej práce, je veľmi nápomocné obohacovať svoje vedomosti s vedúcim katedry Financií a manažmentu na National Taipei Univerzity. Stretnutia a rozhovory sa ako minulý rok niesli v príjemnej uvoľnenej atmosfére. Verím, že to nebolo naposledy čo sme sa stretli či už s vedením fakulty, profesormi alebo študentmi z posledných ročníkov, ktorí ma prišli pozrieť do Taipei. Rovnako by som chcel oceniť možnosť štúdia čínskeho jazyka na SPU v Nitre. Nakoľko študujem tento jazyk druhý rok, na konferencii som sa predstavil v čínskom jazyku, čo sa stretlo s obrovskou radosťou u taiwanských študentov.

Ing. Petronela Tarinová: Project management in daily life

Rovnako ako moji kolegovia tak aj ja odchádzam z Taiwanu plna zážitkov a obohatená o nové skúsenosti. Verím, že aj ja som svojou prezentáciou na tému “Projektový manažment v každodennom živote “prispela k tomu aby tato študentská konferencia bola nezabudnuteľná nie len pre jej účastníkov, ale rovnako aj pre jej organizátorov, ktorý odviedli výbornú prácu. Za veľmi prínosne poväzujem predovšetkým rozhovory s pedagógmi ako ak študentami, pri ktorých sme mali možnosť zdieľať názory na rôzne odborne, ako ak neodborne témy. Veľmi ma zaujal spôsob organizácie výučby ako aj vybavenie univerzity. Taiwan je krajinou nulovej kriminality a čistotu nielen jej hlavného mesta by mohla závidieť nejedna Európska metropola. Taiwan ponuka neobmedzene možnosti a som vďačná za to, že sa práve mne dostala ta možnosť spoznať jej kultúru, láskavosť ľudí ako aj ich ochota pomôcť v každej situácii.

 

Späť