Čo vlastne kryptomena znamená? Bude rok 2018 rokom kryptomien?

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 15.3.2018 sa pod záštitou Katedry financií Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre uskutočnilo podujatie „Čo vlastne kryptomena znamená? Bude rok 2018 rokom kryptomien?“, v rámci ktorého významní analytici Martin Vlachynský a Robnald Ižip prednášali o kryptomenách. Prednášajúcich privítala pani dekanka prof. Dr. Ing. Elena Horská a podujatie moderoval Ing. Ivan Holúbek, PhD. z Katedry financií FEM SPU v Nitre. Aktuálnosť riešenej problematiky, atraktívnosť diskutovaných tém, ako aj významní analytici, ktorí nás na pôde našej fakulty poctili svojou prítomnosťou, vzbudilo mimoriadne veľký záujem o účasť na prednáškach, veď napokon odhadovaný počet prítomných bol vyše 350. Na podujatí sa okrem našich kolegov a študentov v hojnom počte zúčastnili aj študenti stredných škôl z Nitry a z Nových Zámkov, ako aj odborná i laická verejnosť.

Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií INESS, vo svojej prednáške s podtitulom: „Je bitcoin tulipánovou mániou?“ v úvodnej časti hovoril o vzniku a histórii platidla ako takého. V ďalšej časti prednášky sa venoval problematike bitcoinu a  kryptomien, v databáze ktorých je viac ako 1380 založených a integrovaných virtuálnych mien. Bitcoin je prvou a najznámejšou virtuálnou menou a bol vytvorený v roku 2009 skupinou so pseudonymom Satoshi Nakamato. Hodnota bitcoinu vo svojej histórii zaznamenala 4 dramatické pády jeho hodnoty, z toho posledný v decembri roku 2017. Charakteristickou vlastnosťou bitcoinu je jeho plná decentralizácia, je vydávaný a riadený bez ústredného orgánu. Z toho vyplývajú jeho výhodu na finančnom trhu: nemožnosť vytvárania falzifikátov, blokovania účtov, bez hrozby inflácie. Popularita kryptomien narastá a je to trend, ktorý súvisí s aktívnym vyhľadávaním decentralizovaných mien na trhu finančných prostriedkov investormi. Je teda bitcoin novou tulipánovou mániou? Pravdepodobne nie. Kryptomeny ako také sú na vzostupe a takmer každým dňom vznikajú nové, a aj keď bitcoin možno časom zanikne, bude nahradený iným druhom kryptomien, ktoré majú perspektívu ďalšieho výrazného rozvoja.

Ronald Ižip, analytik TRIM Kapitál v rámci prednášky: „Pravda a mýty o kryptomenách“ hovoril aj o technickej stránke kryptomien. Bitcoin je decentralizovaná mena riadená peer-to-peer technológiou, bez centrálnej autority. Všetky funkcie, ako napríklad vydávanie nových Bitcoinov, transakčné procesy a verifikácia, sú vykonávané kolektívne – sieťou – bez centrálneho dozorcu alebo agentúry, ktorá by dávala pozor na operácie. Využitie bitcoinu má však aj svoje nevýhody. Napriek žiadnym alebo minimálnym poplatkom za transakcie môžu byť tieto potvrdené až o 10 minút, čo sa považuje za neefektívny a zdĺhavý proces. Zatiaľ má obmedzené využitie a nie je používaný v kamenných obchodoch, čo sa však môže časom zmeniť, ak bude Bitcoin naďalej stúpať na popularite. Vo virtuálnej rovine je však možné odosielať a prijímať akékoľvek množstvo peňazí kedykoľvek a kdekoľvek a komukoľvek na svete. Každý Bitcoin je deliteľný až na 8 desatinných miest, čo ho umožňuje rozdeľovať na veľké množstvo jednotiek meny. Najmenšia jednotka je teda 0,000 000 01 BTC, čomu sa hovorí Satoshi.

Príťažlivosť prezentovaných tém bola potvrdená diskusiou, v rámci ktorej odzneli odpovede analytikov na početné otázky prítomných. Na záver podujatia sa prednášajúcim poďakovali  pani dekanka prof. Dr. Ing. Elena Horská a  Ing. Ivan Holúbek, PhD. z Katedry financií FEM SPU,  ktorý vyjadril záujem o ďalšiu spoluprácu s prítomnými analytikmi v oblasti organizovania diskusií či výberových prednášok aj o iných odborných témach s cieľom rozšírenia vedomostí našich študentov o poznatky z praxe v rámci pôsobenia na finančnom trhu.

Späť