Zo života fakulty

Dňa 3. júna 2015 bola na Národnej polytechnickej univerzite v Lvove podpísaná zmluva o modulovej spolupráci pri zabezpečovaní študijného programu V4 - Business Economics. 

V Kongresovom centre SPU v Nitre sa dňa 4.6.2015 uskutočnilo tradičné každoročné stretnutie predstaviteľov univerzitnej odborovej organizácie, univerzity, fakúlt a celouniverzitných pracovísk so seniormi,  bývalými zamestnancami SPU v Nitre.

Pred Fakultou ekonomiky a manažmentu dnes už v skvelej nálade "tesali do kameňa" svoje mená novopečení inžinieri :)

Výsledkom prvého spoločného rokovania predsedníctva združenia EUNIS-SK a Výkonného výboru EUNIS-CZ v dňoch 25.-27.5.2015 bolo podpísanie Memoranda o spolupráci združení EUNIS-SK a EUNIS-CZ dňa 27.mája 2015.

Vedenie FEM a skupina študentov HIGH FIVE FEM zorganizovali dňa 21. mája 2015 prvú dobrovoľnícku a teambuildingovú akciu KOMUNITA FEMKA.