Zo života fakulty

FEM SPU v Nitre privítala 11. marca 2015 skupinu 18 študentov z Kazachstanu z partnerskej Kazašskej národnej poľnohospodárskej univerzity v Almate ...

Pár dní dozadu boli oslovení študenti i zamestnanci Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, aby pomohli s propagáciou našej fakulty a jej študijných programov ...

Dňa 23. februára 2015 navštívila dekanka FEM, prof. Horská, slovenské gymnáziá v Srbsku.

Študenti tretieho ročníka FEM oslávili prvú polovicu štúdia študentským plesom - lámačkou dňa 11. februára 2015.