Zo života fakulty

Bol otvorený ďalší, v poradí už 4. ročník medzinárodného inžinierskeho študijného programu EURUS AGRI - Agrárny obchod a marketing.

Dekanka FEM, prof. Dr. Ing. Elena Horská a doc. Ing. Anna Látečková, PhD. navštívili dňa 5. februára 2015 Obchodnú akadémiu v Leviciach.

Dňa 2. februára 2015 z rúk rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. a za prítomnosti členov Akademického senátu FEM SPU v Nitre, prevzala menovací dekrét novozvolená dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Dr. Ing. Elena Horská.

Takmer 600 uchádzačov o štúdium sa prišlo pozrieť na Deň otvorených dverí, ktorý 16.januára 2015 organizovala Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Víťazkou druhého kola súťaže študentských prác "Failure Stories - Kde sa stala chyba?" sa stala študentka druhého ročníka FEM SPU v Nitre, Katarína Baráthová.