Zo života fakulty

Koncom apríla sa uskutočnil výjazdový informačný deň s potenciálnymi záujemcami o Double degree štúdium v Brne. 

FEM ako každý rok, tak aj 25. apríla, organizovala ŠVOČ-ku, ktorej sa zúčastnilo 22 študentov.

Katedra informatiky FEM SPU v Nitre má nového docenta, doc. PaedDr. Petra Polakoviča, Ph.D., ktorý sa habilitoval na Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics University of Sopron v Šoproni  v MR.

Na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 24. apríla, odovzdala rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekréty trom novým docentom.

Infolist Fakulty ekonomiky a manažmentu SPu v Nitre