Zo života fakulty

V stredu 25. apríla 2018 sa na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU konal druhý ročník Turnaja Hearthstone.

Dňa 18. apríla 2018 sa uskutočnilo už druhé kolo úspešnej akcie, ktorá prepája vzdelávanie a prax: job shadowing v spoločnosti IBM.

Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti má na FEM už dlhoročnú tradíciu. Záujem študentov o vedu potvrdila aj tohtoročná konferencia ŠVOČ, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2018.

 

René Bero, študent študijného programu Účtovníctvo, ziskal na majstrovstvách Slovenska v kulturistike v Hnúšti dve prvé miesta!

Dňa 18. 4. 2018 sa konala na FEM SPU v Nitre o 15.30 v posluchárni AS-31 pavilónu S výberová prednáška mobilného operátora Orange Slovensko, a. s.