Zo života fakulty

Bc. Ľuboš Jurečka je absolventom študijného programu Obchodné podnikanie FEM, SPU v Nitre a zakladateľom úspešného projektu...

Dňa 16.6. 2017 sme na Fakulte ekonomiky a manažmentu úspešne re-akreditovali prestížne medzinárodné MBA štúdium „Agribusiness and Commerce“.

O ktorých absolventov je najväčší záujem?

Na promóciách dňa 9. júna 2017 zaúradovala chyba a Ing. Natália Balková síce dostala svoj diplom, ale nebolo na ňom uvedené to dôležité - a síce, že štúdium ukončila s vyznamenaním.

Termín podania prihlášky do 30. júna 2017!