Zo života fakulty

Problematika udržateľnej spotreby potravín, skúmaná v segmente domácností Slovenska, Švédska, Turecka, Dánska a Rakúska je hlavnou témou projektu Strategické partnerstvo Erasmus plus  „Assessing and Changing Adults' Behaviour on Sustainable Consumption of Food“ ...

Za všetkých gratulantov pár slov z prejavu prodekana FEM doc. Ing. Patrika Rovného, PhD.

V dňoch 13. a 14. februára 2019 sa realizovala záverečná kolokviálna skúška Kurzu vysokoškolskej pedagogiky. Práce z oblasti vysokoškolskej pedagogiky obhajovalo 34 mladých vysokoškolských učiteľov a doktorandov z 5 fakúlt SPU (FZKI, FAPZ, FEM, FEŠRR, TF)

Dňa 26.2.2019 sa v priestoroch priemyselného parku vo Vrábloch konalo slávnostné otvorenie nového výrobného závodu Auria Solutions Slovensko s.r.o, na ktoré boli pozvaní zástupcovia Fakulty ekonomiky a manažmentu a Technickej fakulty SPU v Nitre. 
 

Pozrite si zoznam perspektívnych odborov na vysokých školách, ktoré sa oplatí študovať ...