Zo života fakulty

Dňa 23. februára 2015 navštívila dekanka FEM, prof. Horská, slovenské gymnáziá v Srbsku.

Študenti tretieho ročníka FEM oslávili prvú polovicu štúdia študentským plesom - lámačkou dňa 11. februára 2015.

Podľa medzinárodnej iniciatívy RePEc (Research Papers in Economics), ktorá sa venuje ekonomickým vedám, dosiahla FEM SPU v Nitre úspešné umiestnenie.

Študenti FEM sa zúčastnili exkurzie do spoločností Mlyny, a.s., Nitra, VÍNO MATYŠÁK, s. r. o Pezinok a Hubert J.E. Sereď.