Zo života fakulty

Fakulta ekonomiky a manažmentu pod záštitou SPU v spolupráci s Tianjinskou univerzitou v Číne organizuje prvý ročník letnej školy (LŠ) Chinese studies & Agribusiness - European studies & Agribusiness pre študentov oboch univerzít.

Dňa 7. júla 2015 sa symbolicky, na záver akademického roka a na začiatku letných prázdnin uskutočnilo spoločné, výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky a Akademického senátu FEM.

Na konci júna 2015 sa na pôde FEM uskutočnilo prvé pracovné rokovanie so zástupcami Indonézskej ambasády na Slovensku o príprave programu Indonesia corner pre akademický rok 2015/2016.

Dňa 25. júna 2015 sa na partnerskej Ruskej štátnej poľnohospodárskej univerzite - Moskovskej Timiryazevskej Akadémii  konali obhajoby diplomových prác v ruskom jazyku v rámci študijného programu Agrárny obchod a marketing EURUS AGRI.

Potešilo nás, keď sme na stránkach Voronežskej univerzity objavili fotografie a článok o štúdiu ich študentov v Nitre. Jednej zo študentiek sa tak Nitra zapáčila, že sa prihlásila na študium do Nitry.