Zo života fakulty

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 11. decembra, odovzdala rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty deviatim novým docentom.

Vďaka mediálnej podpore prejavili viaceré subjekty a osobnosti záujem o výskumné možnosti Laboratória spotrebiteľských štúdií.

IBM ponúka našej univerzite riešenia v oblasti analytiky, business inteligence, cloudove riešenia atď. pre neobmedzene používanie na nekomerčne účely ..

Dňa 22. novembra 2018 mali študenti FEM príležitosť vypočuť si výberovú prednášku na tému: "Európska menová únia a pripravované reformy." 

Kandidátkou na dekanku FEM SPU v Nitre na funkčné obdobie 2019 - 2023 sa stala prof. Dr. Ing. Elena Horská.