Zo života fakulty

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu máme ďalšieho aktívneho študenta, predstavíme Vám jeho veľmi zaujímavý projekt. Pracuje na spustení predaja produktu s názvom Tasty Slovakia box.

 

V dňoch 25. - 28. júna 2019 sme na FEM SPU v Nitre privítali účastníkov koordinačného stretnutia partnerov CEEPUS siete CIII-SK-0044-13-1819 "Applied Economics and Management".

Dňa 27. júna 2019 pozvala dekanka FEM, prof. Elena Horská na stretnutie pedagogických zamestnancov FEM, ktorí tento alebo v minulých rokoch oslávili svoje významné životné jubileum...

V dňoch 13. - 14. júna 2019 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "International Conference on Management...