Zo života fakulty

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU sa v dňoch 21. – 24. mája 2018 konali obhajoby diplomových prác a záverečné štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia. 

Naši 2 študenti z OBP: Ján Milan & Patrik Mazan a 1 doktorandka z Katedry marketingu a obchodu: Ing. Michaela Šugrová si 17.5.2018 v Prahe prišli prevziať ako prví Slováci v Čechách prvé miesto v ocenení Mladý delfín.

 

V dňoch 4. – 9. mája 2018 sa uskutočnila návšteva expertov SPU v Nitre (FEM a TF) v Albánsku s cieľom pomôcť albánskym partnerom v rámci prístupového procesu do EÚ v oblasti vedy, techniky a vzdelávania.

Na pôde SPU v Nitre sa 25. mája uskutočnili záverečné obhajoby ďalšieho ročníka MBA štúdia Agribusiness and Commerce, organizovaného v rámci medzinárodnej siete MBA AGRIMBA.

FEM SPU v Nitre po prvom úspešnom projekte  pre spoločnosť Granvia v spolupráci pokračuje a momentálne je súčasťou osvetovej kampane zameranej na zdôraznenie významu včiel pre životné prostredie.