Zo života fakulty

Dňa 19.1.2018 mali návštevníci a záujemcovia o štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre možnosť navštíviť našu fakultu a osobne získať informácie o študijných programoch ...

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2018 všetkým zamestnancom a študentom FEM želá Elena Horská, dekanka FEM 

Šesťčlenná delegácia z Hebejskej poľnohospodárskej univerzity v Číne zavítala 14. decembra na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Už peknou predvianočnou tradíciou na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa stáva stretnutie jej zamestnancov na vianočnom večierku ...

Dňa 6.12.2017 sa v priestoroch Obchodnej akadémie Sereď konal 4. kontraktačný veľtrh cvičných firiem.