Zo života fakulty

Na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 24. apríla, odovzdala rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekréty trom novým docentom.

Infolist Fakulty ekonomiky a manažmentu SPu v Nitre

15. apríla sa na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre uskutočnili dve výberové prednášky spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko. 

Spoločnosť Deloitte usporiadala 2. – 3. apríla vzdelávací workshop pre študentov FEM, s cieľom prezentovať svoju prácu na praktických príkladoch. Zúčastnilo sa na ňom 16 študentov.

Európsky inovačný a technologický inštitút zriadil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre EIT Food Hub, ako jediný na Slovensku.