Rozvrhy pre 1. stupeň štúdia - ak. rok 2017/2018


Denné štúdium - 1. stupeň štúdia (Bc.), letný semester

Rozvrh pre všetky ročníky

Externé štúdium - 1. stupeň štúdia (Bc.)

zimný semester                     letný semester

1. ročník 
Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo
    Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo

2. ročník
Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo
    Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo

3. ročník
     
Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo
    Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo

ročník