Rozvrhy pre 1. stupeň štúdia - ak. rok 2018/2019


Denné štúdium - 1. stupeň štúdia (Bc.), letný semester

Rozvrh pre všetky ročníky

Externé štúdium - 1. stupeň štúdia (Bc.)

letný semester

1. ročník 
Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo

2. ročník
Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo

3. ročník
Ekonomika podniku
Manažment podniku
Účtovníctvo