Rozvrhy pre 2. stupeň štúdia - ak. rok 2017/2018


Denné štúdium - 2. stupeň štúdia (Ing.), zimný semester

Rozvrh pre všetky ročníky.

Externé štúdium - 2. stupeň štúdia (Ing.),letný semester

1. ročník (4. ročník)
Agrárny obchod a marketing
Ekonomika podniku
Manažment podniku

2. ročník (5. ročník)
Agrárny obchod a marketing
Ekonomika podniku
Manažment podniku