Povinné oblasti tém štátnych skúšok v ak. roku 2016/2017


ktoré sú podmienkou pre ukončenie 1. stupňa štúdia podľa jednotlivých študijných programov akreditovaných v roku 2009


Študijný program: Ekonomika podniku

 • Obhajoba záverečnej  práce
 • Ekonomika (okruh tvorený z predmetov Makroekonómia, Mikroekonómia, Podnikové  hospodárstvo, Finančno-ekonomická analýza podniku)
 • Manažment (okruh tvorený z predmetov Základy manažmentu, Manažment výroby a Riadenie ľudských zdrojov)

Voliteľné  oblasti  tém  štátnych  skúšok   podľa   odbornej   profilácie   absolventa (absolvent volí jednu z ponúknutých oblasti tém):

 • Účtovníctvo podnikateľov
 • Kalkulácie a rozpočty
 • Marketing

 

Študijný program: Manažment podniku

 • Obhajoba záverečnej  práce
 • Ekonomika (okruh tvorený z predmetov Makroekonómia, Mikroekonómia a Podnikové hospodárstvo)
 • Manažment (okruh tvorený z predmetov Základy manažmentu, Manažment výroby, Riadenie ľudských zdrojov)

Voliteľné oblasti tém štátnych skúšok podľa odbornej profilácie absolventa (absolvent volí jednu z ponúknutých oblasti tém):

 • Účtovníctvo podnikateľov
 • Podnikové financie
 • Marketing

 

Študijný program: Obchodné podnikanie

 • Obhajoba záverečnej práce spracovanej v oblasti podnikovo-hospodárskej praxe zaoberajúcej sa obchodným podnikaním
 • Obchodné podnikanie a marketing (okruh tvorený z predmetov Obchodné podnikanie, Marketing, Strategický marketing)
 • Podnikové hospodárstvo  (okruh tvorený z predmetov Podnikové hospodárstvo a Ekonomické teórie)

Voliteľné oblasti tém štátnych skúšok podľa odbornej profilácie absolventa (absolvent volí jednu z ponúknutých oblasti tém):

 • Obchodná prevádzka a merchandising
 • Výskum trhu
 • Medzinárodný marketing


Študijný program: Účtovníctvo

 • Obhajoba záverečnej  práce
 • Finančné účtovníctvo a Nákladové účtovníctvo (okruh tvorený z predmetov Základy účtovníctva, Účtovníctvo  podnikateľov  a Nákladové účtovníctvo)
 • Analýza účtovnej závierky
 • Ekonomika a manažment  (okruh tvorený z predmetov Ekonomické teórie, Podnikové hospodárstvo, Základy manažmentu, Manažment výroby).


Študijný program: Kvantitatívne metódy v ekonómii

 • Obhajoba záverečnej  práce
 • Ekonomika (okruh tvorený z predmetov Kvantitatívna makroekonómia, Kvantitatívna mikroekonómia a Podnikové hospodárstvo)
 • Manažment (okruh tvorený z predmetov Základy manažmentu, Manažment výroby)
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii (okruh tvorený z predmetov Štatistika A a B, Ekonometria, Operačný výskum – teória rozhodovania a Operačný výskum – optimálne programovanie)


Študijný program: Medzinárodné podnikanie s agrárnymi  komoditami

 • Obhajoba záverečnej  práce
 • Ekonomika (okruh tvorený z predmetov Ekonomické teórie, Mikroekonómia a Makroekonómia)
 • Medzinárodný manažment (okruh tvorený z predmetov Základy manažmentu, Medzinárodný manažment a podnikanie)

Voliteľné oblasti tém štátnych skúšok podľa odbornej profilácie absolventa (absolvent volí jednu z ponúknutých oblasti tém):

 • Medzinárodná ekonomika
 • Hospodárska politika
 • Analýza poľnohospodárskych politík


späť