tl_files/fem/images/Ikonky/stvorlistok.gif

Podujatia Katedry financií

Výberová prednáška (16. 4. 2019)

Fakulta ekonomiky a manažmentu v spolupráci s Katedrou financií organizuje 11. 4. 2019 výberovú prednášku na tému: "Čo spôsobí ďalšiu krízu a kedy ju môžme očakávať?", ktorú vedlie pán Peter Bálint zo spoločnosti Infinity capital group

Výberová prednáška (10. 4. 2019)

Fakulta ekonomiky a manažmentu v spolupráci s Katedrou financií zorganizovala 10. 4. 2019 výberovú prednášku na tému:

"Staň sa finančne nezávislý", ktorú viedla pani Ing. Marcela Abrhanová zo spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa

Habilitačné konanie (3. 4. 2019)

Dňa 3. apríla 2019  sa konalo habilitačné konanie Ing. Ivana Holúbeka, PhD., ktorý prezentovali svoju  habilitačnú prácu pod názvom:

"EKONOMIKA VÝROBY A VYUŽÍVANIA TRÁVNYCH PORASTOVV MARGINÁLNYCH OBLASTIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

 
Zároveň viedol svoju  habilitačnú prednášku na tému:
 
"Financovanie poľnohospodárstva v podmienkach klimatických zmien"
 
Po zasadnutí a hlasovaní vedeckej rady, ktoré sa konalo 9. apríla 2019,  mu bol schválený titu "docent" v odbore 3.3.11 - odvetvové a prierezové ekonomiky. 
 
 

 

Agrosalón Nitra (28. 3. 2019)

Člen Katedry financií doc. Ing. M. Tóth, PhD. realizoval výberovú prednášku počas Agrosalónu v Nitre dňa 28. 3. 2019 na tému "Dopady stropovania priamych platieb na farmy v SR".  Celkový sprievodný program Agrosalónu si môžete pozrieť TU

NAJ agro dievča a chlapec 2019 (27. 03. 2019)

Ing. Zuzana Strápeková, PhD.  aj tento rok bola členkou odbornej poroty na stredoškolskej súťaži "NAJ agro dievča a chlapec 2019", ktorej finále sa konalo 27. 03. 2019, ako súčasť programu počas konferencie Agrobiznis na Agrokomplexe. Pričom semifinále sa konalo už  počas výstavy Agrosalón dňa 13. februára 2019 na Agrokomplexe v Nitre. Video z finále je možné pozrieť TU

Habilitačné konanie (4. 12. 2018)

Dňa 4. decembra 2018  v rámci habilitačného konania Ing. Marián Tóth, PhD. úspešne obhájil svoju habilitačnú prácu pod názvom:

"Štrukturálne zmeny a systematické riziko v poľnohospodárstve v Slovenskej republike po roku 2004".

 
Zároveň viedol svoju  habilitačnú prednášku na tému:
Dopady stropovania priamych platieb na poľnohospodárstvo Slovenskej republiky".
 
Po zasadnutí a hlasovaní vedeckej rady mu bol schválený titu "docent" v odbore 3.3.11 - odvetvové a prierezové ekonomiky. 
 
 

 

Plzeň (15. - 16. 11. 2018)

Členovia katedry financií Ing. M. Tóth, PhD., Ing. T. Rábek, PhD.,  Ing. I. Holúbek, PhD. a Ing. Z. Strápeková sa v termíne 15. a 16. novembra  2018 zúčastnili medzinárodnej konferencie pod názvom "TRENDY V PODNIKÁNÍ"ktorú organizovala Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Členovia katedry financií aktívne vystúpili so svojími príspevkami. 

Program konferencie si možné stiahnuť TU

Rajecké Teplice (10. - 11. 10. 2018)

Členovia katedry financií Ing. M. Tóth, PhD., Ing. T. Rábek, PhD. a Ing. I. Holúbek, PhD. sa v termíne 10. a 11. októbra 2018 zúčastnili medzinárodnej konferencie pod názvom "Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2018", ktorú organizovala Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra ekonomiky. Táto konferencia sa konala v Rajeckých Tepliciach. 

Členovia katedry financií aktívne vystúpili so svojími príspevkami:

"EVALUATION OF GLOBALISATION IN SLOVAKIA AND V4 COUNTRIES" (str. 1103-1111) a "STRUCTURAL CHANGES IN SLOVAK AGRICULTURE AFTER EU ACCESSION", (str. 924-931)

Program konferencie si možné stiahnuť TU

Budapesť (10. 09. 2018)

Dňa 10.9.2018 sa Ing. Marián Tóth, PhD.  zúčastnil konferencie Transition in Agriculture – Agricultural Economics in Transition XV, ktorú organizoval Ekonomický inštitút Maďarskej akadémie vied v Centre Ekonomických a Regionálnych štúdií v Budapešti. Vystúpil s príspevkom "Political economy of capping Direct payments in Slovakia".

Program stiahnuť TU

Nitra - Poľnoprojekt (14. 06. 2018)

Člen katedery financií Ing. Marián Tóth, PhD. a prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (Inštitút pôdohospodárskej politiky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) vystúpili na konferencii v Nitre, kde bol  oficiálne predstavený legislatívny návrh novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na obdobie 2021 – 2027.

Viac info na ...

Program stiahnuť TU

Budapešť (26. - 27. 4. 2018)

Člen Katedry financií Ing. Marián Tóth, PhD. a vedúci Katedry hospodárskej politiky prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. mali uverejnený poster v rámci  162 seminára  EAAE: "The evaluation of new CAP instruments" s názvom posteru: "Modelling effects of capping direct payments in Slovakia". 

Viac info na ...

Program stiahnuť TU

MVD Nitra (16. - 17. 5. 2018)

V dňoch 16.5. a 17.5.2018 sa zamestnanci Katedry financií aktívne zúčastnili 15. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni s témou: „Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom".

(Ing. Zuzana Strápeková, PhD. a Ing. Andrea Boháčiková, PhD. boli členmi Organizačného výboru; Recenzentmi príspevkov boli z katedry: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., Ing. Ivan Holúbek, PhD., Ing. Marián Tóth, PhD., Ing. Tomáš Rábek, PhD.; Gestormi odborných sekcií z katedry boli: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., Ing. Zuzana Strápeková, PhD., Ing. Marián Tóth, PhD.).

Články členov katedry:

 • Peter Serenčéš – Zuzana Strápeková – Marián Tóth: Value-added, net income and employment in farms in Slovakia
 • Ivan Holúbek – Marián Miko – Andrea Boháčiková – Tomáš Rábek – Zuzana Strapeková: Production and economic potential of valley meadows in low – input cultivation systems
 • Miroslav Záhradník – Ján Pokrivčák – Marián Tóth: Modelling the milk production and economics in a dairy farm
 • Marián Tóth: Dopady stropovania priamych platieb Na slovenské poľnohospodárstvo

 

Viac na: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/index.php/sk

Erasmus+ mobilita (7. - 10. 5. 2018)

V dňoch 7.5.-10.5.2018 Ing. Zuzana Strápeková, PhD. absolvovala Training Staff Mobilitu na

Instituto Politécnico de Leiria v Portugalsku v rámci International week 2018.

 

Výberová prednáška (18. 4. 2018)

Na Katedre financií sa uskutočnila výberová prednáška o investičnom zlate, ktorú viedol Mgr. Marián Nemeš, a ktorý je od roku 2016 generálny riaditeľ ROYAL Golden Group, a.s

Výberová prednáška IBM (26. 03. 2018)

26. 3. 2018 - Fakulta ekonomiky a manažmentu v Nitre v spolupráci so spoločnosťou „IBM International Services Centre s. r. o.“ zorganizovala pre študentov výberovú prednášku na tému: „Finančné operácie (Treasury Operation)“. Prednáška sa konala na Katedre financií v rámci  predmetu - „Finančný manažment a podnikateľské riziko“

Prednáška o kryptomenách (15. 3. 2018)

15. marca 2018  Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v spolupráci so spoločnosťami INESS a Trim kapitál organizovali výberovú prednášku o kryptomenách. Odborným garantom bola Katedra financií. 

Spoločnosť  INESS reprezentoval Martin Vlachynský, druhým diskutujúcim bol Ronald Ižip z Trim kapitál. Populárna téma pritiahla viac ako 300 divákov z radov študentov, ale aj širšej verejnosti, či lokálnych médií.

Viac info ...

Foto ....

Reportáž TV

 

Zahraničná vedecká monografia (27. 11. 2017)

Členovia Katedry financií: Ing. M. Tóth, PhD., Ing. T. Rábek, PhD., Ing. Z. Strápeková, PhD. a Ing. I. Holúbek, PhD. sa stali spoluautormi zahraničnej vedeckej monografie s názvom Strategies for the agri-food sector and rural areas –dilemmas of development. 

Bratislava (23. 11. 2017)

Členovia Katedry financií Ing. Ivan Holúbek, PhD. a Ing. Andrea Boháčiková, PhD. sa zúčastnili 23. 11. 2017 konferencie k prezentácii vedeckej monografie VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektóriektorú organizoval Ekonomický ústav SAV v spolupráci s Ústavom ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

FaIVe 2017 Bratislava (27. 10. 2017)

V termíne 27. - 28. 10. 2017 sa konala v Bratislave "Najväčšia investičná konferencia na Slovensku - FaIVe 2017", na ktorej sa zúčastnil aj člen Katedry financií Ing. Ivan Holúbek, PhD.

 

Žilina (4. - 5. 10. 2017)

Člen katedry financií Ing. Marián Tóth, PhD. sa zúčastnil a prezentoval svoj príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii v Žiline pod názvom - "17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences". Zároveň viedol jednu zo sekcií ako chairman.  

Program konferencie je možné stiahnuť TU

Agrofilm (3. 10. 2017)

Členovia Katedry financií  doc. Ing. P. Serenčéš, PhD. a Ing. Z. Strápeková, PhD. ako spoluorganizátori s Klubom poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre spoluorganizujú 33. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017 dňa 3. 10. 2017. Program si môžte stiahnuť TU

Praha (13. - 15. 9. 2017)

Členovia katedry financií: Ing. Marián Tóth, PhD., Ing. Tomáš Rábek, PhD., Ing. Ivan Holúbek, PhD. a Ing. Andera Boháčiková sa zúčastnili a prezentovali svoje príspevky na medzinárodnej vedeckej konferencii v Prahe pod názvom - "Agrarian Perspectives XXVI. – Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors"

Program konferencie je možné stiahnuť TU


Školenie Samsung Electronics Slovakia (7. - 8. 9. 2017)

Na základe zmluvy č. 285/2017/SPU Katedra Financií zabezpečila školene pre spoločnosť Samsung Electronics Slovakia s.r.o., v  Galante v dňoch 07/09 a 08/09/2017.

Téma školenia 7. 9. 2017 (Ing. Marián Tóth, PhD.): 
1. General macroeconomic overview of Slovakia and EU and Enterprise
 foreign exchange risk:
    a. GDP, inflation, Monetary policy, Balance of payments
    b. Types of exchange rate (ER) risk in relation to the company (Translation, Economic and Transaction)

Téma školenia 8. 9. 2017 (Ing. Tomáš Rábek, PhD.):
2. Financial derivatives: 
    a. Forwards, Futures, Swaps
    b. Option (vanilla option)
    c. Heding, Trading and Arbitrage

Starý Licheň (19. - 21. 06. 2017)

Zástupcovia katedry financií (Ing. M. Tóth, PhD., Ing. Tomáš, Rábek, PhD., Ing. Zuzana Strápeková, PhD. a Ing. Ivan Holúbek, PhD.) sa zúčastnili  medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom "Strategies for the agri-food sectorand rural areas – dilemmas of development" v Poľskom meste Starý Licheń, kde prezentovali svoj príspevok s názvom "Why large farms dominate and rural areas struggle in Slovakia?, ktorú organizuje "Výskumný ústav poľnohospodárstva v Poľsku". 

Kodaň (12. 06. -15. 06. 2017)

Zástupca katedry financií (Ing. M. Tóth, PhD.)  spolu s ďalšími kolegami z iných katedier sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie  v Kodani pod názvom „Beeronomics 2017“, ktorú organizuje "Copenhagen Business School" a "Aarhus BSS, Aarhus University". Viac info o konferencii na beeronomics2017.org

České Budejovice (28. 5. 2017 - 2. 6. 2017)

doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. bol členom štátnicovej komisie na partnerskej "Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach"  v termíne 28. 5. 2017 až 2. 6. 2017. 

Výberová prednáška Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. (4.4.2017)

Katedra financií v spolupráci s Ekonomickým ústavom Slovenskej akadémie vied  organizuje 4. 4. 2017 výberovú prednášku na tému: 4. priemyselná revolúcia, globálna ekonomika a finančné trhy  

 

 

tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra financii - dokumenty/Foto vyberove prednasky/Stanek1.jpgtl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra financii - dokumenty/Foto vyberove prednasky/Stanek2.jpg

tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra financii - dokumenty/Foto vyberove prednasky/Stanek3.jpgtl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra financii - dokumenty/Foto vyberove prednasky/stanek4.jpg

Výberová prednáška prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc. (27. 03. 2017)

Katedra financií v spolupráci s prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc. zorganizovala 27. 3. 2017 výberovú prednášku na tému: "Spoločná poľnohospodárska politika EU a Slovenské poľnohospodárstvo"

 

tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra financii - dokumenty/Foto vyberove prednasky/Holubek1.jpg

Výberová prednáška INESS (6.3.2017)

Katedra financií v spolupráci s Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESSorganizuje 6. 3. 2017 výberovú prednášku na tému: Podnikateľské prostredie v SR 

 

tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra financii - dokumenty/Foto vyberove prednasky/Vlachynsky1.jpgtl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra financii - dokumenty/Foto vyberove prednasky/Vlachynsky2.jpg

tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra financii - dokumenty/Foto vyberove prednasky/Vlachynsky3.jpg

Nový zamestnanec (1.2.2017-3.3.2017)

1.2.2017-3.3.2017 prijala Katedra financií výskumného pracovníka Michala Soliwodu z Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute,v Poľsku. Jeho pobyt bol financovaný zo zdrojov SAIA a jeho cieľom bol rozvoj vedeckej spolupráce v oblasti financií v poľnohospodárstve.

Plzeň (10. 11. - 11. 11. 2016)

Zástupcovia katedry financií (Ing. M. Tóth, PhD., Ing. T. Rábek, PhD.) spolu s ďalšími kolegami z iných katedier sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie  v Plzni „Trendy v podnikáni 2016“, ktorú organizuje Ekonomickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni. Tu vystúpili so svojíme príspevkami, ktoré boli následne uverejnené aj vo vedeckom časopise "Trendy v podnikání".  

České Budejovice (3. 11. – 4. 11. 2016)

Ing. Tomáš Rábek, PhD. sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie v INPROFORUM 2016 Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde odprezentoval svôj príspevok (v spoluautorstve s Ing. Mariánom Tóthom)  na tému "Financial Situation of Crop and Animal Farms in Slovakia". Zborník príspevkov môžno nahliadnuť tu.

4. 11. 2016 sa uskutočnil v Českých Budejoviciach, na katedre účtovníctva a financií Ekonomickej fakulty workshop plánovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0912/14

Budapešť (3. - 4. 10. 2016)

Dvaja členovia našej katedry - Ing. Tomáš Rábek, PhD. a Ing. Ivan Holúbek, PhD. spolu s kolegami z katedry manažmentu Ing. Radovanom Savovom, PhD. a Ing. Drahoslavom Lančaričom, PhD. sa 3. až 4. 10. 2016 zúčastnili a prezentovali výsledky svojho výskumu spolu s ďalšími 70 vedcami z celej Európy na medzinárodnej konferencii s názvom "14th European Rural Development Network Conference" v Budapešti.  Zborník abstraktov z konferencie je možné stiahnuť "tu". 

tl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra financii - obrazky/Budapest (3. - 4. 10. 2016)/IMG_8999.JPGtl_files/fem/images/Pracoviska/Katedra financii - obrazky/Budapest (3. - 4. 10. 2016)/IMG_9007.JPG

Bratislava (26. 9. 2016)

Ing. Marián Tóth, PhD. vystúpil v plenárnom rokovaní konferencie v rámci neformálneho stretnutia generálnych riaditeľov pre rozvoj vidieka krajín EÚ. Za účasti predstaviteľov DG AGRI prezentoval historické skúsenosti s finančnými nástrojmi na Slovensku ako aj možnosti ich uplatnenia v súčasnosti. Konferencia s názvom "Finančné nástroje v Programe rozvoja vidieka - nové možnosti pre všetkých poľnohospodárov" sa uskutočnila v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie 26.9.2016 v Bratislave.

Nitra (22. 9. 2016)

22. 09. 2016 sme sa na oficiálnom obede rozlúčili s naším dlhoročným kolegom Ing. Alexandrom Šebom, PhD., ktorý odišiel do penzie. Ďakujeme za cenné rady a dobrú náladu, ktorú nám vždy rozdával.  

Nitra (28. 6. 2016)

28. 6. 2016 - interná doktorandka Ing. Andrea Boháčiková (rod. Piterková), obhájila svoju dizertačnú prácu v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky – Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva. Názov práce bol: 
„Riziko v poľnohospodárstve a faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov“.

MVD Nitra (19. - 20. 5. 2016)

V dňoch 19.05.-20.05.2016 sa zamestnanci Katedry financií zúčastnili so svojimi odbornými príspevkami medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni s témou: "Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť".

(Ing. Zuzana Čierna, PhD. a Ing. Andrea Piterková boli členmi Organizačného výboru; Recenzentmi príspevkov boli z katedry: doc. Ing. Peter Serenčéš, CSc., Ing. Tomáš Rábek, PhD.; Gestormi odborných sekcií: doc. Ing. Peter Serenčéš, CSc., Ing. Marián Tóth, PhD., Ing. Zuzana Čierna, PhD.).

Články členov katedry:

 • HOLÚBEK Ivan –HRIC Peter –TÓTH Marián: Support policy for the biodivesity conservation of permanent grassland habitats in Slovakia
 • SERENČÉŠ Peter – ČIERNA Zuzana – PITERKOVÁ Andrea: The development of value-added and net income of farms in Slovakia
 • TÓTH Marián – HOLÚBEK Ivan – SERENČÉŠ Roman: Applying Markowitz portfolio theory to measure the systematic risk in agriculture
 • SAVOV Radovan – LANČARIČ Drahoslav – PAŠKA Ľubomír – RÁBEK Tomáš: Selected aspects of talent management in companies in Slovakia
 • BOJŇANSKÝ Jozef – TÓTH Marián: Dopad existencie družstevných podielnických listov na štruktúru finančných zdrojov poľnohospodárskych družstiev na Slovensku

Viac info na:

http://spu.fem.uniag.sk/mvd2016/index.php?lang=sk&option=com_content&Itemid=24

Londýn (8. – 13. 11. 2015)

V dňoch 08.11.-13.11.2015 Ing. Zuzana Čierna, PhD. a Ing. Tomáš Rábek, PhD. spolu s ďalšími kolegami z iných katedier absolvovali zahraničnú pracovnú cestu do Londýna, Veľká Británia. Cesta sa uskutočnila v rámci projektu OP-Vzdelávanie „Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami“, ITMS 26110230065. Hlavným cieľom cesty bola účasť 2 odborných prednášok na "London School of Economics", návšteva múzea Bank of England a London Stock Exchange.

 • Prednáška: The Shifts and The Shocks: what we've learned – and still have to learn – from the financial crisis (Dátum: 09. November 2015, Prednášajúci: Martin Wolf)
 • Prednáška: Phishing for Phools: the economics of manipulation and deception (Dátum: 11. November 2015, Prednášajúci: Professor Robert J. Shiller)
Zakopane, (18. - 21. 10. 2015)

Traja členovia našej katedry - Ing. Marián Tóth, PhD., Ing. Tomáš Rábek, PhD. a Ing. Ivan Holúbek, PhD. sa 18. až 21. 10. 2015 zúčastnili spolu s ďalšími 50 vedcami z 8 krajín strednej a východnej Európy konferencie v Zakopanom v rámci programu V4. Závery z konferencie sú prezentované v prílohe.

 

Praha (16. - 18. 9. 2015)

Členovia katedry financií: Ing. Ivan Holúbek, PhD. a Ing. Andera Piterková sa zúčastnili a prezentovali svoje príspevky na medzinárodnej vedeckej konferencii v Prahe pod názvom - "Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy"

Madrid (14. – 18. 9.2015)

V dňoch 14.09.-18.09.2015 sa Ing. Zuzana Čierna, PhD. zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie ICABR 2015 (X. International Conference on Applied Business Research, ICABR 2015, Theme - Globalization and Regional Development). V rámci programu konferencie dňa 17.09.2015 viedla sekciu 7: Human Resources: Demographic Development, Labor Markets, Education and Research, v rámci ktorej M. Hanová prezentovala článok Economic Position of the Slovak Inhabitants in Europe (autorský kolektív: M. Hanová, R.B. Prokeinová, M. Hallová, Z. Čierna).

 

 

 

 

 

Výberová prednáška PwC (4. 12. 2014)

Katedra financií v spolupráci so spoločnosťou PwC organizovala 4. 12. 2014 výberovú prednášku na tému: Analýza finančných výkazov

Plzeň (12. - 14. 11. 2014)

V dňoch od 12.11.2014 do 14.11.2014 sa členovia katedry financií (Ing. T. Rábek, PhD., Ing. M. Tóth, PhD., Ing. Z. Čierna, PhD. a Ing. A. Piterková) spolu s kolegami z dalších katedier zúčastnili konferencie Trendy v podnikání 2014, ktorá sa organizovala na Ekonomickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni.

V rámci plenárneho zasadnutia vystúpil prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a v rámci sekcie 2 boli prezentované nasledovné príspevky, ktorých spoluautormi boli členovia našej katedry:

-       Microbreweries as an emerging trend in Slovak brewing industry: Quality or price? (Savov, Tóth, Lančarič, Prístavka),

-       Veľkosť obhospodarovanej pôdy a finančné ukazovatele v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku (Serenčéš, Rábek, Čierna, Piterková),

Tieto príspevky zo sekcie 2 sú publikované vo vedeckom časopise Trendy v podnikání (http:/www.fek.zcu.cz/tvp/) a v zborníku  z konferencie.

Okrem prezentácií jednotlivých príspevkov sa uskutočnilo aj neformálne pracovné stretnutie s Ing. Miachaelou Krechovskou, PhD. (FE ZČU v Plzni), na ktorom sa rokovalo o možnostiach spoločných projektov a nadväzujúcej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. 

Londýn (8. – 12. 9. 2014)

V dňoch 8.09-12.9.2014 Ing. Marián Tóth, PhD. a Ing. Zuzana Čierna, PhD. spolu s ďalšími pracovníkmi FEM absolvovali zahraničnú pracovnú cestu do Londýna. Cieľom zahraničnej cesty, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu OP-Vzdelávanie „Zavádzanie, resp. rozšírenie študijných programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami“, ITMS 26110230065,  bolo oboznámenie pedagógov s priestormi a pracovníkmi partnerskej univerzity (Middlesex University, London) v rámci prípravy a následnej realizácie nového spoločného študijného programu Medzinárodná ekonomika a rozvoj (na 2. stupni štúdia).

 

Vysoké Tatry (21. - 23. 05. 2014)

V dňoch 21.05.-23.05.2014 sa zamestnanci Katedry financií zúčastnili so svojimi odbornými príspevkami medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni s témou: "Zvyšovanie výkonnosti ekonomiky a poľnohospodárstva:
Výzvy pre manažment a verejné politiky"

(doc. Ing. Peter Serenčéš, CSc. – člen Programového výboru; Ing. Zuzana Čierna, PhD. – členka Organizačného výboru; Recenzentmi príspevkov boli z katedry: Ing. Tomáš Rábek, PhD., Marián Tóth, PhD., Ing. Zuzana Čierna, PhD.;

Články členov katedry:

 • Andrea Piterková, Peter Serencéš, Marián Tóth: Non-financial Factors´ Impact on Profitability and Riskiness of Slovak Agriculture Sector
 • Peter Serenčéš, Marián Tóth, Tomáš Rábek, Zuzana Čierna, Adriana Rašovská: Subsidies and Profitability of Farms in Slovak Agriculture

Viac na:

http://spu.fem.uniag.sk/fem/mvd2014//

http://spu.fem.uniag.sk/fem/mvd2014/proceedings/tableofcontents.html