Začíname letný semester s BodyWorld Fitness Mlyny

FEMKÁRI a fit štýl: to ide k sebe! Pamätáte ešte, že FEMka začína letný semester s BodyWorld Fitness Mlyny a ideme nanovo formovať naše postavičky, zdeformované skúškovým obdobím a sviatočným hodovaním  Podľa statusu z 3. januára 2018 na fakultnom facebooku môžete súťažiť o 2 darčekové poukážky na 10 vstupov do BodyWorld Fitness Mlyny. Stačí napísať na adresu: komunita.femka@gmail.com.
Uzávierka súťaže je 14. februára 2018 o 14:00 a víťazov vyžrebuje dekanka FEM, prof. Horská, 15. februára 2018 na prednáške z predmetu Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie (10:00-12.30, poslucháreň S). Bonusová poukážka na 5 vstupov je určená práve študentom tohto predmetu.

   

Akcia je určená všetkým študentom i zamestnancom FEM.
Našu súťaž a FEMkárov podporil BodyWorld Fitness Mlyny. Ďakujeme!

Späť