Výberové prednášky IBM


Obidve prednášky sa konajú v posluchárni AS-31.

Späť