Slovensko-kubánsky štipendijný program

SPU v Nitre sa zapojila do Slovensko-kubánskeho štipendijného programu, ktorý v akademickom roku 2018/2019 umožní našim študentom a učiteľom študijné, resp. prednáškové, výskumné pobyty na Kube (rozpis získaných grantov je uvedený v prílohe 1).
 
Na program sa môžu prihlásiť iba uchádzači, ktorí budú oficiálne nominovaní univerzitou. 
Preto Vás prosíme, aby ste Váš prípadný záujem nahlásili na adresu: silvia.sebenova@uniag.sk a zároveň zaslali sken pasu a motivačný list/resp. plán pobytu a identifikačné číslo programu, na ktoré sa hlásite (podľa prílohy č. 1) ako aj komunikačný jazyk.
 
Termín: do 10. mája 2018.
Príloha č. 3 obsahuje zoznam náležitostí, ktoré bude uchádzať o grant predkladať do SAIA.

Ďalšie informácie nájdete v prílohách:

Späť