Rôzne pozvania, možno práve pre vás ...

Vážené kolegyne, kolegovia,

EUNIS-SK, ktorého členom je aj naša univerzita, poriada každoročne konferenciu, ktorej prvé ročníky boli práve na SPU v Nitre. V tomto roku sa už jej 23. ročník bude konať na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v dňoch 25. – 27. 10. 2017. Záujemcovia, nezabudnite sa prihlásiť, ešte je možné prihlásiť aj príspevok zaslaním abstraktu. Celý príspevok stačí po ukončení konferencie. Viac informácií nájdete prostredníctvom stránky www.eunis.skPripravujeme.

Nezabudnite si všimnúť aj Diskusiu na tému Koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (25.10.2017, začiatok o 13.h, Malá aula UCM v Trnave).

Ak ste nestihli školenia k Office 365 na našej univerzite, máte ešte možnosť prihlásiť sa na školenia na iných univerzitách, najbližšie na UKF v Nitre. Využite túto jedinečnú možnosť ZÍSKAŤ VIAC informácií. Školenia financuje MŠVVaŠ SR. Viac k školeniam nájdete tiež prostredníctvom stránky Pripravujeme alebo v Oznamoch na webe www.eunis.sk alebo priamo na stránke http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/office365_2/.

Pre záujemcov o eLearning máme pozvanie z Hradca Králové. Prijmite pozvanie na konferenciu a zároveň môžete získať skúsenosti o tvorbe e-kurzov na rovnomennej súťaži. Viac informácií nájdete prostredníctvom stránky www.eunis.skPozývajú nás alebo priamo na URL: http://fim2.uhk.cz/elearning/.

Pozrite sa na tie odkazy, možno sú práve pre Vás :)

Vaše CIT

Späť