Prednáška úspešného absolventa FEM: Medzinárodný obchod a distribúcia. Z Ázie do celého sveta.

Srdečne pozývame Femkárov na prednášku úspešného absolventa FEM Ing. Martina Čaplu, PhD., pracujúceho pre veľkú globálnu spoločnosť Cargo Asia. 

Téma prednášky: Medzinárodný obchod a distribúcia. Z Ázie do celého sveta.
Miesto a čas: T-prednáškáreň. 9.10.2017 (pondelok) od 12:30 do 15:45

Späť