Predmet Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie v anglickom jazyku

V letnom semestri 2017/2018 opäť ponúkame výučbu predmetu  Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie v anglickom jazyku. Nahlásiť sa môžete zaslaním mailu Ing. Johane Paluchovej, PhD (johana.paluchova@gmail.com) v termíne do začiatku semestra.
 
Prvá prednáška a cvičenie sú v pondelok 12. februára 2018 o 13,30 v AS-34.
 
K dispozícii je max. 7 voľných miest.

Späť