Školenie Otázky a odpovede z MS Word a MS Excel už dnes!

Pozývame vás na školenie Otázky a odpovede z MS Word a MS Excel, ktoré sa bude konať v dňoch 6.9.2017 a 7.9.2017. Školenia začínajú o 8.30 v miestnosti AS-07 (v CIT FEM)

Rámcovy program:

MS Word
Formátovanie textu, kopírovanie formátu,

- Odrážky, tabulátory,
- Vloženie rôznych súčastí vrátane tabuliek, obrázkov, hlavičky a päty, atď.,
- Rozloženie strany, štýly,
- Štýly,
- Referencie,
- Nastavenie tlače a iné,
- Otázky učastnikov.

MS Excel
- Formátovanie buniek,
- Základné matematické/štatistické funkcie – SUM, AVERAGE, MIN, MAX,...,
- Úprava údajov - formátovanie, podmienené formátovanie, zlučovanie, orámovanie, podfarbenie,
- Tvorba grafov, úprava grafov,
- Filtrovanie a triedenie údajov v tabuľke,
- Otázky účastníkov.

Školiteľ: Ing. Eva Oláhová, CIT FEM

Späť