Pozvánka na 2. časť školení k Office 365

Združenie EUNIS-SK, ktorého členom je aj naša univerzita, v spolupráci s MSVVaS SR pozýva všetkých záujemcov na 2. časť školení k Office 365. Ide o školenia, ktorých prvá časť prebehla v decembri minulého roku. Budú to samostatné školenia nenadväzujúce na seba.
Na školenia je nutné sa zaregistrovat (http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/office365_2/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=7).

Viac informácií nájdete na adrese: http://spu.fem.uniag.sk/fem/sem-eunis/office365_2/

Je možné sa prihlásiť aj na školenia na inej VŠ, do pozornosti dávame zamestnancom SPU najmä školenia na UKF.


Na SPU (miestnost: AS-07 v CIT FEM) sa budú realizovať nasledovné školenia:

11.9.2017
Office 365: úvod do Cloud prostredia. Komunikačná platforma v podobe: pošty, kalendáre – zdieľané prostredie, OneDrive služby (vytváranie online prieskumov cez službu Formuláre), aplikácia Microsoft teams a prehľad ostatných aplikácií O365

12.9.2017 
Office 2016, špeciálne so zameraním na aplikáciu Microsoft Excel a základné užívateľské používanie: práce s medzi hárkami, funkcie, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky, databázy, analytické nástroje

13.9.2017

Sharepoint, Delve: nástroje na spájanie tímov, úloh, súborov


Školiteľ: odborník z firmy Microsoft Slovakia

Viac informácii nájdete na www.eunis.sk - Pripravujeme, resp. v Oznamoch: Prihlasovanie sa na školenia Office 365.

Prosim, nezabudnite sa zaregistrovat.

 
S pozdravom
RNDr. Darina Tothová, PhD.

Späť