Organizačné zabezpečenie priebehu volieb kandidátov do študentskej časti AS FEM

Voľby do Akademického senátu Fakulty ekonomiky a manažmentu sa uskutočnia dňa 11. októbra 2017 v čase od 8:00 do 15:30 hod. vo vestibule pavilónu S. Študenti, pedagógovia alebo členovia akademickej obce môžete posielať návrhy kandidátov predsedníčke volebnej komisie Ing. Petronele Tarinovej do 5.októbra 2017. 
e-mail: petronela.tarinova@gmail.com

Opakované voľby do Akademického senátu Fakulty ekonomiky a manažmentu sa uskutočnia dňa 18. októbra 2017 v čase od 8:00 do 15:30 hod. vo vestibule pavilónu S.

Vyhlásenie volieb

Organizačné pokyny

Zoznam kandidátov do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FEM

Vzor návrhového lístka

Späť