O plánovaní v spoločnosti Heineken na Strategickom manažmente

Dňa 6.12.2018 sa o 10.00 v posluchárni AS-31 uskutoční výberová prednáška spoločnosti Heineken Slovensko na predmete Strategický manažment. Ing. Martin Šimončič odprezentuje tému "Plánovanie v spoločnosti Heineken Slovensko".

Späť