Imatrikulácie a dekanské voľno

Pri príležitosti štátnej imatrikulácie udeľujem dňa 7. 11. 2017 do 13.30 hod. študentom   1. ročníkov denného bakalárskeho štúdia na FEM SPU v Nitre dekanské voľno. Výučba pokračuje od 13.30 hod. podľa rozvrhu hodín.

Späť