Fotografická súťaž pre mladých - Voda a veda

Ešte stále sa môžete zapojiť do fotografickej súťaže Týždňa vedy a techniky!!! 
Svoje práce do súťaže môžete poslať cez formulár na webe Týždeň vedy a techniky do 11. 10. 2017.

Téma fotografickej súťaže: Voda a veda

Kategórie súťaže:
1. Študenti stredných škôl
2. Študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Uzávierka súťaže: 11.10.2017

Vyhlasovateľ súťaže: Centrum vedecko-technických informácií SR

Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, pozvánka, formulár sú zverejnené na adrese:
http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320

V rámci tejto témy súťaže sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie vody a vedy.

Späť