Dekanské voľno 25. apríla 2018

V súvislosti s konaním fakultnej študentskej vedeckej konferencie na FEM SPU v Nitre udeľujem dňa 25. apríla 2018 do 13.00 hod. dekanské voľno študentom dennej formy štúdia.

prof. Dr. Ing. Elena Horská
dekanka FEM

Späť