CEEPUS mobility na akademický rok 2017/2018

05.06.2017 14:53:37

tl_files/fem/documents/aktuality/rok 2017/jun/logo.jpg

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti, dávame Vám do pozornosti štipendijné pobyty pre FEM SPU v Nitre cez program CEEPUS v rámci siete "Applied Economics and Management" CIII-SK-0044-12-1718 na akademický rok 2017/2018 nasledovne: 

  • 2 x Študentská mobilita (trvanie 4 mesiace): University of Agriculture in Krakow (Kraków, Poľsko) – pre študentov medzinárodného inžinierskeho double degree programu "Business Economics"
  • Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences (Viedeň, Rakúsko)
  • Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): Česká zemědělská univerzita v Praze (Praha, Česká republika)
  • Študentská / Doktorandská mobilita (cieľ: vypracovanie diplomovej / dizertačnej práce, trvanie 1 mesiac): Warsaw University of Life Sciences (Varšava, Poľsko)
  • Učiteľská mobilita: University of National and World Economy (Sofia, Bulharsko)
  • Učiteľská mobilita: Česká zemědělská univerzita v Praze (Praha, Česká republika)
  • Učiteľská mobilita: University of Zagreb (Záhreb, Poľsko)
  • Učiteľská mobilita: University of Sopron (Soproň, Maďarsko)
  • Učiteľská mobilita: University of Agriculture in Krakow (Kraków, Poľsko)

 

Prihlášky sa podávajú on-line na stránke https://ceepus.info/

Na mobility sa môžete prihlásiť na zimný alebo letný semester.

Uzávierka na podávanie prihlášok na zimný semester je 15. jún 2017.

Uzávierka na podávanie prihlášok na letný semester je 31. október 2017.

Informácie o programe CEEPUS získate navštívením http://ceepus.saia.sk/sk/  a na http://www.fem.uniag.sk/sk/ceepus/   

 

Všeobecné podmienky pre CEEPUS mobility

študenti a doktorandi denného štúdia:

- študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,

- minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienkou pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci.

učitelia vysokých škôl na plný úväzok:

- pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne 1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín počas týchto 5 dní,

- učiteľská mobilita bude schválená až na základe predloženého časového harmonogramu pobytu, a to vrátane plánovaných prednášok, v časti „Motivation“ v rámci elektronickej prihlášky.

Spôsob vypočítania výšky štipendií a jeho vyplácania sa môže v jednotlivých členských krajinách programu CEEPUS líšiť, preto je potrebné overiť si konkrétne podmienky na https://ceepus.info/ 

Späť