8. medzinárodná vedecká konferencia ICoM_2018

Technická univerzita v Częstochowej, Poľsko, Fakulta manažmentu, Inštitút sociológie a psychológie manažmentu v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Slovenská republika, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra manažmentu a Katedra marketingu a obchodu, Szent István Univerzity v Gödöllő, Maďarsko, Fakulta ekonomiky a sociálnych vied a Mendelovou univerzitou v Brne, Česká republika, Prevádzkovo – ekonomická fakulta organizuje 8. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Vodcovstvo, inovatívnosť a podnikanie v trvalo - udržateľnom hospodárstve“.

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční 7. - 8. júna 2018. Registrácia na ICoM_2018 bola predĺžená do 13. marca 2018.

Vedecký a organizačný výbor konferencie srdečne pozýva a teší sa na Vašu účasť, ktorá nepochybne prispeje k zaujímavému a príjemnému priebehu konferencie. 

Bližšie informácie nájdete na http://skisoft.pl/lukabi/conference2018/

Späť