Študuj nemecký jazyk s podporou Challenge Fundu

Poslaním Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je vychovávať jazykovo schopných odborníkov v oblasti ekonomiky a hospodárskej politiky, manažmentu, vnútorného a medzinárodného obchodu a  marketingu, účtovníctva a  financií, kvantitatívnych metód, informatiky a  environmentálnej ekonomiky a manažmentu. V záujme zvýšenia motivácie k štúdiu cudzích jazykov podporí grantový program FEM SPU Challenge Fund dvoch účastníkov Letnej školy nemeckého jazyka.

Viac na: https://www.actilingua.com/  

Späť