Študuj nemecký jazyk s podporou Challenge Fundu

Poslaním Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je vychovávať jazykovo schopných odborníkov v oblasti ekonomiky a hospodárskej politiky, manažmentu, vnútorného a medzinárodného obchodu a  marketingu, účtovníctva a  financií, kvantitatívnych metód, informatiky a  environmentálnej ekonomiky a manažmentu. V záujme zvýšenia motivácie k štúdiu cudzích jazykov podporí grantový program FEM SPU Challenge Fund dvoch účastníkov Letnej školy nemeckého jazyka.

Záujemcov prosím doručiť prihlášku Challenge Fund na adresu Mgr. Stanislavy Gálovej, PhD na Katedru jazykov.Pred podaním prihlášky odporúčame konzultovať výber stupňa letnej školy.

Termín do 15. apríla 2018

Podmienkou je, aby išlo o študenta FEM aj v akademickom roku 2018/2019 (v prípade končiacich bakalárov).

Viac na: https://www.actilingua.com/  

Späť