Okruhy otázok na štátne skúšky 2. stupňa na FEM SPU v akademickom roku 2016/2017


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Ekonomika podniku

Povinný predmet:   Voliteľný predmet
Ekonomika
Manažment
tuto je biela medzera Finančná analýza a finančné plánovanie
Dane podnikateľských subjektov
Podnikateľské riziko


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Agrárny obchod a marketing

Povinný predmet:   Voliteľný predmet
Marketing
Obchod

tuto je biela medzera Manažment obchodnej firmy
Informačné systémy v marketingu
Ceny a cenová politika


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Kvantitatívne metódy v ekonómii

Povinný predmet:  
Mikroekonomickáa makrokonomická analýza
Štatistická analýza a ekonometrické modelovanie
Metódy operačného výskumu
tuto je biela medzera  


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Business economics

Povinný predmet:   Voliteľný predmet
Economics
Management

tuto je biela medzera Businessrisk
Financial Analysisand Financial Planning
Taxes of entrepreneuers