Okruhy otázok na štátne skúšky 1. stupňa na FEM SPU v akademickom roku 2016/2017


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Ekonomika podniku

Povinné oblasti tém:
Ekonomika
Manažment


tuto je biela velka medzera Voliteľné oblasti tém:
Účtovníctvo podnikateľov
Kalkulácie a rozpočty
Marketing

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Manažment podniku

Povinné oblasti tém:
Ekonomika
Manažment


tuto je biela velka medzera Voliteľné oblasti tém:
Účtovníctvo podnikateľov
Podnikové financie
Marketing

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Kvantitatívne metódy v ekonómii

Povinné oblasti tém:
Ekonomika
Manažment
Kvantitatívne metódy v ekonómii

uto je biela velka medzera  

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Obchodné podnikanie

Povinné oblasti tém:
Obchodné podnikanie a marketing
Podnikové hospodárstvo
tutomedzera Voliteľné oblasti tém:
Obchodná prevádzka a merchandising
Výskum trhu
Medzinárodný marketing

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Účtovníctvo

Povinné oblasti tém:
Finančné a nákladové účtovníctvo
Analýza účtovnej závierky
Ekonomika a manažment
uto medzera  


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami

Povinné oblasti tém:
Ekonomika
Medzinárodný manažment
uto jela velka medzera Voliteľné oblasti tém:
Medzinárodná ekonomika
Hospodárska politika
Analýza poľnohospodárskych politík


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: International business with agrarian commodities

Povinné oblasti tém:
Economics
International Management
tutojevelkamedzera Voliteľné oblasti tém:
Internacional Economics
Economic Policy
Analysis of Agriculture Policy

späť