Medzinárodné projektyVýskum na FEM SPU v Nitre sa realizuje v nasledovných projektoch s medzinárodnou účasťou/ Research at the Faculty of Economics and Management (FEM) Slovak University of Agriculture (SUA) in Nitra is carried out within the following international projects:

Projekty rámcových programov EÚ/ Projects of the European Union Framework Programmes

 

Ďalšie medzinárodné výskumné projekty/ Other international research projects

21110193 Diversity management, comparison, the best practices of Visegrad countries – projekt financovaný medzinárodným Višegrádskym fondom, 8/2011-07/2012

Projektoví partneri: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovakia), Szent István Univerzity, Gödöllő (Maďarsko), West Pomeranian Business School, Štetín (Poľsko)

Spoluriešitelia za FEM SPU: Ing. Radovan Savov, PhD., Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.

 

Prehľad medzinárodných vzdelávacích projektov FEM