Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť a výchovu doktorandov


Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a výchovu doktorandov

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
tel.: +421/37/641 5123
e-mail: Zuzana.Kapsdorferova@uniag.sk

Referent pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov

Ing. Janka BALÁŽIOVÁ
tel.: 037/641 5270
e-mail.: Janka.Balaziova@uniag.sk

  Ing. Elena KALIARIKOVÁ
tel.: 037/641 5172
e-mail.: Elena.Kaliarikova@uniag.sk 


Úradné hodiny
Pondelok:     13.00 - 15.00 h
Utorok:     13.00 - 15.00 h
Streda:     9.00 - 11.00 h
Štvrtok:     9.00 - 11.00 h
Budova FEM, 1 poschodie,č.d.109
       

Adresa
FEM SPU v Nitre, Tr.A. Hlinku 2
Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a výchovy doktorandov
949 76 Nitra
tel.: 037/641 5270